Statsadvokaten: – Politiet gjorde ikke en god nok jobb

foto