200 skolebarn danset pols ved åpningen av den 150. martnaen på Røros. FOTO: STEINAR FUGELSØY