Foto: Morten Antonsen

Soldater som på grunn av skole dimitterer før endt førstegangstjeneste, gjør at flyvåpenet nå i august mangler 30 prosent av de menige. I tillegg kalles det inn små kull i januar og mars. Ole Myrbekk, sjef for skolesenteret på Værnes, sier at forsvaret er interessert i at flest mulig skal få en uforstyrret skolegang. - Underdekningen gjør at vi tar hjertelig imot alle rekruttene som møter opp hos oss, sier Myrbekk til adressa.no.

På Værnes utdannes det i dag soldater til alle Luftforsvarets avdelinger i Norge. Etter to måneders opplæring på Værnes overføres soldatene til andre avdelinger rundt om i landet. Når skolene starter i august får Luftforsvaret problemer. - Da har septemberkullet fra året før dimittert, forklarer Myrbekk. De små kullene, om lag 400 mann i hvert kull, som vi får i januar og mars dekker ikke behovet. I følge oberstløytnant Myrbekk melder de ulike avdelingene i Luftforsvaret inn sitt behov for soldater og Vernepliktsforvaltningen kaller inn soldatene. - Er det ikke underlig at det er soldatmangel når forsvaret bygges ned? - Nei, selv om forsvaret bygges ned, har ikke prosessen kommet så langt at antallet soldater blir færre ennå, svarer Ole Myrbekk.

Skolegang gjør at Luftforsvaret i august manger 30 prosent av de menige. Foto: Morten Antonsen