Ap har bestemt seg - nå er det klart om jugendgårdene rives eller ikke

foto