- Folk kan føle seg trygge. Hunden kan ikke gjøre noe skade

foto