- Begrunnelsene for å gå i regjering er nullet ut

foto