Oddveig vil heller undervise studenter på kveldstid enn å snakke til en svart skjerm

foto