- Økningen av konsesjonsgrensene fra 1. januar 2015 var nødvendig for å sikre at også kyllingproduksjonen kan være en profesjonell heltidsproduksjon, sier landbruksminister Sylvi Listhaug etter at kyllingbønder i Midt-Norge la ansvaret over på henne for at de neste år ikke får lever kylling til Nortura.

Frykter overproduksjon

Neste år vil 16 kyllingfjøs i Midt-Norge og omtrent like mange i Rogaland, Hordaland og på Østlandet bli stående tomme når Nortura betaler kyllingprodusenter for å ikke produsere. Målet er å hindre overproduksjon og bonde-eide Nortura forklarer situasjonen med regjeringens beslutning om å dobling av konsensjonsgrensene fra nyttår 2015 kombinert med et svakere marked.

Overfor Adresseavisen legger kyllingprodusent og tillitsvalgt for Norturas produsenter i Midt-Norge, Arnt Ove Løvås, ansvaret for utviklingen på landbruksminister Sylvi Listhaug:

- Dette er dramatisk og kommer fordi Sylvi Listhaug har doblet konsesjonsgrensa, sa Løvås til Adresseavisen denne denne uken.

Også konsernsjef Arne Kristian Kolberg mener konsesjonsendringene har vært utfordrende for selskapet.

- Det er ingen tvil om at konsesjonsendringen har utfordret og utfordrer kylling næringen ganske betydelig, sier han.

Les også: Nedgangen i kyllingsalget har stoppet

Les også: Store tap for kyllingbøndene

Gjelder 3-4 produsenter så langt

Fra 1. januar 2015 økte konsesjonsgrensen for kylling med 100 prosent fra en begrensning per år på 140 000 til 280 000 kyllinger i hvert fjøs. Det har gitt større produsenter mulighet til å levere flere kyllinger til slakting. Ifølge Landbruks- og matdepartementet (LMD) er det imidlertid bare 3-4 produsenter som har utvidet driften opp til grensa. Alle disse i Rogaland.

Sylvi Listhaug fokuserer på hva de nye reglene betyr for muligheten for å drive større og tjene mer som kyllingbonde, når hun svarer på bøndenes kritikk.

- Hvorfor er konsesjonsgrensen økt ?

- Med de gamle reglene var det mange som følte at de var underlagt en salgs tvungen deltid. Ønsket og behovet for å endre disse reglene var noe av det første jeg ble kontaktet om etter at jeg ble landbruks- og matminister, svarer Listhaug i en e-post til Adresseavisen.

- Hvilket svar har LMD til bønder som eventuelt må legge ned sin kyllingproduksjon?

- Kyllingmarkedet har vokst svært sterkt over lang tid. Til tross for at kylling er trygg å spise, ble det gjennom diskusjonen omkring antibiotikaresistens skapt et inntrykk av usikkerhet omkring mattryggheten i kyllingprodukter. Dette er hovedårsaken til problemene vi ser i dette markedet nå, sier Listhaug.

- Vil regjeringen ha færre, store produsenter?

- Regjeringen ønsker å legge til rette for at produsentene selv kan velge sin tilpasning i produksjonsomfang. Noen produsenter ønsker å ha kyllingproduksjon som en tilleggsnæring ved siden av annen produksjon på bruket eller i tillegg til arbeid utenfor gården. Andre vil ønske å bruke de mulighetene som hevingen av konsesjonsgrensen for kylling gir til å drive en profesjonell heltidsproduksjon og ikke bare tvinges til å ha kylling som en tilleggsproduksjon.

- Hvordan ser du på fremtiden til norsk kyllingproduksjon?

- Jeg har god tro på norsk kyllingproduksjon. Dyktige norske bønder produserer fjørfekjøtt som er i verdenstoppen på mattrygghet. Den store etterspørselssvikten næringen har opplevd var uforutsigbar og ville være svært krevende å håndtere i ethvert marked. Nå ser vi at kyllingmarkedet er i ferd med å ta seg noe opp igjen, sier statsråden.

foto
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) og konsernsjef i Nortura Arne Kristian Kolberg i fjor. Foto: Braastad, Audun, NTB scanpix