Med en lydbok på øret ligger Nina Margrete Pedersen på en av de sju sengeplassene på gynekologisk avdeling ved St. Olavs Hospital. Hun venter på at det blir hennes tur på operasjonsbordet. Inngrepet tar en halv time, og hun regner med å være hjemme til middag.

- Det er fantastisk. Det er mye bedre å være hjemme enn å tilbringe flere dager på sykehuset. Det er en liten operasjon, men de skal jo tross alt skjære i meg, så jeg er litt spent. Jeg føler meg likevel trygg på å reise hjem etterpå, sier Pedersen.

Hadde Pedersen vært pasient på samme avdeling noen år tilbake, måtte hun ha regnet med et sykehusopphold på inntil fem dager. Nå sluses denne type pasienter inn og ut på samme dag. Dét er sykehuset på Øya best i landet på.

Vi vil gjerne høre fra deg om din opplevelse av St. Olavs Hospital. Tips «Oppdraget» på epost: oppdraget@adresseavisen.no . Eller gi oss et innblikk i din hverdag på sykehuset via Instagram og Twitter ved å bruke #adressaoppdraget.

Ulønnsomt for sykehuset

St. Olavs sterke økning i antall dagbehandlinger de siste årene har vært en bevisst omlegging, men koster sykehuset dyrt.

- Skulle vi tenkt bedriftsøkonomisk på dette, hadde vi ikke gjort det. Men slik skal vi ikke tenke når vi driver sykehus, sier direktør Nils Kvernmo.

Han sier omleggingen har skjedd av faglige grunner. Kort behandlingstid er best for pasienten. Norsk helsepolitikk går også ut på at utviklingen skal gå i denne retningen.

Men systemet for refusjonen sykehuset får for å behandle pasienter, fører til at St. Olav taper store summer.

- Det er svært stor forskjell på den refusjonen vi får for å legge inn i en pasient, og det vi får for å behandle vedkommende på dagtid. Kostnadsforskjellen er langt fra like stor som forskjellen i refusjon. Dermed taper vi penger, sier Kvernmo. Han håper den kommende helseministeren vil merke seg dette poenget.

Fra 20 til 7 sengeplasser

Da byggingen av nye St. Olavs Hospital var i startfasen, hadde gynekologisk avdeling 20 sengeplasser. Da avdelingen åpnet i nye lokaler i 2006, ble de redusert til 14. I dag er det kun 7 sengeplasser for pasienter som trenger et sykehusopphold på flere dager. Resten er gjort om til 9 sengeplasser for pasienter som får behandling på dagen.

- For ti år siden var det vel ingen av legene som trodde at dette skulle gå bra, men den medisinske utviklingen har gjort flere dagbehandlinger mulig. Det fungerer godt, og vi har flere pasienter nå, sier seksjonsoverlege Merete Myklebost.

St. Olavs Hospital har ifølge Myklebost kanskje vært mer opptatt av omleggingen enn andre sykehus i landet.

- For å ta unna køer og overholde frister med så få senger, har vi måttet akselerere omleggingen. Mange av inngrepene som tidligere ble gjort med åpen kirurgi, gjør vi nå med minimal invasiv kirurgi, gjerne i lokalbedøvelse. Flere tilstander som tidligere ble behandlet med kirurgi, behandles nå medikamentelt, sier Myklebost.

Operasjoner som tidligere har krevd et lengre sykehusopphold, er operasjoner mot inkontinens, livmor- og blæreframfall, sterilisering og abort. Nå behandles disse på dagen, ofte kun med lokalbedøvelse.

- Vil antall sengeplasser reduseres ytterligere?

- Nei, vi kan ikke presses lenger med tanke på sengeplasser. Det vi ønsker oss er en større poliklinikk og flere operasjonsstuer. Det er vår flaskehals.

Positive pasienter

Pasient Nina Margrete Pedersen synes det er utelukkende positivt å få gjort unna sykehusbesøket på samme dag. Det er også den generelle tilbakemeldingen legene får.

- Vi trodde at pasientene kom til å bli forskrekket over å bli sendt hjem så fort, men de synes det er helt greit. Livet på sykehuset er ikke det samme som før heller. Tidligere lå man på rom sammen med andre over flere dager, og de hadde fellesstue og tv-stue. Nå har alle enkeltrom, og det kan fort bli kjedelig. Man ønsker seg hjem når man er frisk nok til det, sier Myklebost.

Pasientombudet i Sør-Trøndelag har heller ikke fått henvendelser som viser at det er noen misnøye med den økende bruken av dagbehandling.

- Vi har ingen slike saker. Det tyder på at pasientene er fornøyd med kort behandlingstid. For min egen del håper jeg sykehuset passer på å gi beskjed til kommunene i de tilfellene der pasienter trenger etterbehandling, sier pasientombud Elin Bakken.

Behandler flest eldre

En ny rapport fra Helsedirektoratet viser at Helse Midt-Norge, som inkluderer åtte sykehus, har hatt den sterkeste nedgangen i gjennomsnittlig sykehusopphold de siste fem årene. Fra 2008 til 2012 har tiden pasientene har tilbrakt i sykehussengen blitt redusert med nærmere 18 prosent.

St. Olavs hospital er et av sykehusene i Norge som gjennomfører flest dagbehandlinger i forhold til innbyggertall. I rapporten fra Helsedirektoratet kommer det frem at det kun er noen sykehus i Nordland, Møre og Romsdal og Telemark som dagbehandler flere i sitt område. St. Olavs hospital gjennomfører ti prosent mer dagbehandling enn landsgjennomsnittet. Sykehuset har også flest dagbehandlinger av eldre over 80 år i forhold til innbyggertall.

foto