I Orkdal får nemlig småbarnsforeldre barnehageplass når barna fyller ett år, uansett når de er født på året.

Da Niklas feiret ettårsdagen i februar, hadde han allerede startet i barnehagen. Odin som fylte ett år i april, fikk barnehagestart i mars.

- Det er veldig betryggende å vite at du får barnehageplass når permisjonstiden er over, sier Monja Airin Øien, mamma til Niklas.

Det er fire år siden kommunestyret i Orkdal vedtok å innføre rullerende barnehageopptak: Barn som har fylt ett år, skal få barnehageplass senest måneden etter fylte ett år. For noen år siden ble vedtaket gjort enda bedre for småbarnsforeldre: Førskolebarn som kommer flyttende til Orkdal, er også garantert barnehageplass når de har behov for det.

Dermed er kommunen langt mer raus overfor småbarnsforeldre enn regjeringen legger opp til.

Sponser plassen

Som Adresseavisen fortalte mandag, har rådmannen i Trondheim beregnet at det vil koste kommunen 202 millioner kroner å tilby rullerende barnehageopptak gjennom hele året. Kommunen må etablere og drifte 1000 flere barnehageplasser, i tillegg vil det kreve rundt 300 flere ansatte i barnehagene. Da regningen ble presentert for formannskapet, uttrykte flere overraskelse over at det var såpass dyrt. Skal Trondheim innføre rullerende opptak, må staten på banen og gi tilskudd, mener politikerne i Trondheim.

Men i Orkdal tar kommunen seg råd til hele regninga.

- Vi er en næringslivskommune, og er interessert i å få folk til å bosette seg her. For familier som har barn i barnehagealder har det stor betydning å vite at de kan få barnehageplass når barnet er ett år, istedenfor at de i verste fall må vente til barnet er ett år og elleve måneder, sier Oddbjørn Bang (Sp), ordfører.

I og med at kommunen så langt bare har fått statstilskudd for barn som fyller ett år før 31. august, betyr det at de må sponse både høstbarna og vinterbarna som får barnehageplass.

- Det koster oss litt, men vi mener det er verdt det. Hvis vi ønsker at barna skal gå i barnehage og at foreldre skal ut i jobb, så tror jeg ikke vi har noe valg. Nå ser vi at loven kommer etter oss, og barn som er født før 1. november får barnehageplass. Rullerende barnehageopptak vil bli innført, og dette er noe staten etter hvert vil finansiere, mener Bang.

Best for barna

I Orkdals største barnehage, Evjen, er det stor glede over Orkdalspolitikernes barnehagepolitikk.

- Politikerne i Orkdal er i forkant. Jeg tenker det er best for barna å være i barnehage, også når de er ett år, sier Kristin Broholm, enhetsleder.

Hun er samtidig klar på at det er krevende for barnehagene, fordi de får nye barn hele året som skal få en god barnehagestart og tilvennes barnehagelivet. Det betyr også at barnegruppene blir mindre stabile gjennom året. Ved Kåret, som huser tre småbarnsbaser ved barnehagen, har de fylt opp med 11 barn i løpet av våren.

- Selvfølgelig hadde det vært mye enklere for oss med bare ett barnehageopptak. Men nå er det slik at barn fødes hele året, og da må de også kunne få barnehageplass når de er ett år. Jeg er glad vi har politikere som har vedtatt dette, sier Broholm som samtidig er påpasselig med å påpeke de ansattes betydning:

- Det er helt avgjørende at vi har en god kvalitet på tilbudet vårt. Derfor er det så viktig med høy voksentetthet, og god kompetanse, sier hun.

Ønsker flere barn

Småbarnsmødrene Monja Airin Øien og Crystle Jemmett er svært godt fornøyd med å bo i en kommune som har en så offensiv barnehagepolitikk. Hadde de ikke fått barnehageplass, ville alternativet trolig vært ulønnet permisjon.

- Vi visste ikke om vi ville få plass da vi søkte, derfor ble vi veldig glad da vi fikk tilbud. Både jeg og mannen min er i jobb, og da jeg skulle begynne å jobbe i april, hadde vi behov for barnehage, sier Jemmet.

Øien og samboeren fikk barnehageplass til Odin i januar, akkurat i tide til permisjonstiden var over.

- Etter ett år med gjærbakst og trilleturer var det godt å komme tilbake i arbeid igjen. Og Niklas var veldig klar for barnehage, sier Øien som ser at gutten trives sammen med andre barn.

Enhetslederen mener Orkdals innbyggere nå bør følge opp:

- Jeg vil oppfordre foreldre til å få flere barn, når som helst på året, sier Kristin Broholm.

foto
Fersk i barnehage: Enhetsleder i Evjen barnehage, Kristin Broholm, tar imot barnehagebarn året rundt. Det er småbarnsforeldrene Crystle Jemmett t.v. og Monja Airin Øien glade for. Odin t.v. og Niklas har begge begynt i barnehage i år. Foto: Rune Petter Ness
foto
Enhetsleder i Evjen barnehage i Orkdal, Kristin Broholm, oppfordrer foreldre i kommunen til å føde flere barn, når som helst på året. Crystle Jemmett har så langt bidratt med to sønner, her med Odin (1). Foto: Rune Petter Ness
foto
Enhetsleder i Evjen barnehage, Kristin Broholm. Foto: Rune Petter Ness