- Vi vurderer situasjonen fra dag til dag.  Vi har allerede gått ut med en oppfordring om å unngå å tenne bål akkurat nå. Dersom det viser seg at værsituasjonen ikke endrer seg vesentlig eller at publikum ikke følger vår oppfordring om å unngå bålbrenning, kan det bli aktuelt å innføre et bålforbud, sa Anna-Karin Hermansen, leder for forebyggende avdeling ved Trøndelag brann- og redningstjeneste tirsdag formiddag.

Tirsdag ettermiddag kommer forbudet.

Må ha nedbør

Først kom pressemeldingen fra Stjørdal brann- og redningstjeneste om at det er innført forbud mot åpen ild i hele Stjørdal kommune. Forbudet gjelder til det kommer en betydelig mengde nedbør.

- Vi innfører på nytt bålforbud i Stjørdal på bakgrunn av at det er såpass tørt nå. Kald trekk fra øst, og lite nedbør fører til tørke. Været nærmer seg det vi hadde vinteren 2014 da det brøt store branner i Flatanger og Frøya, sier brannsjef Bjørn Rønning i Stjørdal brann- og redningstjeneste til Adresseavisen.

Alexander Tangen, operatør ved 110-sentralen i Nord-Trøndelag, sier deretter at bålforbudet også er innført Namsos og Fosen.

Skal kontakte lokale brannvesen

- Vi kommer også til å ta kontakt med noen lokale brannvesen for å høre deres vurdering av gress- og lyngbrannfaren. Lokale oppfatninger av situasjonen vil også ha betydning for om vi kommer til å innføre et forbud mot bål, sier Hermansen.

Meteorologisk institutt var i kontakt med Trøndelag brann - og redningstjeneste før Obs-varselet om stor gress - og lyngbrannfare ble sendt ut tirsdag.

- Det er lite snø på bakken mange steder og det er tørt i skog og mark.  Kombinert med sterk vind, kulde og lite nedbør gjør det at det er stor fare for brann, sier Hermansen.

Bli oppdatert på de siste værnyhetene: Gjør som 16 200  andre - følg VærAdressa på Facebook

Følg VærTorsten på Twitter

Oppfordrer om å unngå båltenning

Trøndelag brann- og redningstjeneste sendte så tirsdag ettermiddag ut et forbud mot å tenne opp bål og behandle brannfarlige gjenstander utendørs.

Forbudet gjelder fra 05.01.2016 klokken 1600, i Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik, Rennebu og Oppdal kommuner.

Forbudet er gitt med bakgrunn i stor brannfare grunnet uvanlig tørre forhold i skog og annen utmark, samt ugunstige vindforhold.

- Det hviler et personlig ansvar på den som tenner bål under de forholdene som er nå. Dersom man tenner bål har man også et ansvar for å slukke det og for at det ikke skal spre seg. Det er viktig å huske at branner kan utvikle seg raskt og spre seg hurtig når det er så tørt ute og det i tillegg er kraftig vind, sier Hermansen.