– Vi trodde ikke det vi så da vi fikk tilbudet, sier Per Henrik Bykvist.

Han og broren Øyvind Bykvist, er sjokkerte over hvordan den statlige aktøren Forsvarsbygg opererer.

De to har fulgt opp saken på vegne av faren Harald Bykvist (93).

– Denne saken er en stor belastning for far, sier Øyvind Bykvist.

Tirsdag har Forsvarsbygg kalt inn til møte om saken. Brødrene legger ikke skjul på at de er spente på hva Forsvarsbygg vil presentere der.

Forsvarsbygg har også tidligere måttet tåle mye kritikk den siste tiden for måten støyisoleringsarbeidet som pågår. Flere saker har løst seg først etter at media har omtalt saken.

Her kan du lese om Liss Veronica Sandvik, som måtte bo på en byggeplass i månedsvis.

Fikk tilbud med to dagers frist

Siden 24. april i fjor har familien ventet på å bli kontaktet for å diskutere en løsning, etter at de sa nei til innvendig støyisolering, slik Forsvarsbygg opprinnelig foreslo. Da arbeidet startet opp hos naboen i samme hus, kontaktet familien selv Forsvarsbygg. Naboen har fått beskjed om at støyisoleringsarbeidet ikke koster dem noe.

foto
Arbeidet det er snakk om er støyisolering av denne langveggen på en tomannsbolig på Ørlandet. Mens den ene eieren får støyisoleringen gratis vil Forsvarsbygg la den andre betale for arbeidet på samme vegg. Foto: PAUL AAGE HEGVIK

– Etter at vi tok kontakt sist uke tok det bare dager. 30. januar ble vi kalt inn i et møte, der møtte vi en byggeleder fra Forsvarsbygg og en polsk representant for Forsvarsbyggs entreprenør, Byggmester Strand. Han presenterte et tilbud med to dagers akseptfrist. For arbeidet på fars hus skulle de ha 198075 kroner. Summen måtte betales innen sju dager fra arbeidet startet, sier Per Henrik Bykvist.

Den lille mann mot staten

Både han og broren reagerer på det de opplever som dårlig oppfølging, manglende dialog fra Forsvarsbyggs side og svært korte fristene.

– Det føles litt som Davids kamp mot Goliat når man forholder seg til Forsvarsbygg, sier Per Henrik Bykvist.

– Jeg er overrasket over at det går an, sier Øyvind Bykvist.

– Overpriset

Brødrene reagerte også på prisen, som de mente fremsto som svært høy, for en begrenset jobb. Da de ba om pris fra en annen entreprenør fikk de et prisanslag på ca. 60000 kroner for samme jobb.

– Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si, men jeg har kalt dette kjeltringfakter, sier Øyvind Bykvist.

foto
Forskjeller: Øyvind Bykvist foran eneboligen i Skolegata. Mens naboen får arbeidet utført gratis er hans far Harald Bykvist (93) presentert en regning på 198 000 kroner for tilsvarende jobb. Foto: PAUL AAGE HEGVIK

I regnestykket for pristilbudet er det også tatt med kostnader til stillas i forbindelse med malingsarbeid. Et stillas må imidlertid rigges til uansett, siden det skal skiftes vinduer på huset som en del av støyisoleringsarbeidet som uansett må gjøres.

– Vi trodde ikke det vi så da vi gikk inn i tilbudet, sier Per Henrik Bykvist.

Hvilke løsninger for støytiltak som tilbys, baseres ifølge Forsvarsbygg på beregninger og befaringer som utføres av Multiconsult på vegne av Forsvarsbygg.

– Hvordan kontakten mellom boligeier og Forsvarsbygg har blitt håndtert i dette tilfellet, kjenner jeg ikke detaljene i. Men det er beklagelig om denne har vært mangelfull. Jeg vil på bakgrunn av den beskrivelsen som jeg nå har blitt kjent med, komme tilbake med et mer utfyllende svar tirsdag, skriver Carl Oskar Pedersen, eiendomssjef kampflybaseprosjektet i Forsvarsbygg, i en e-post til Adresseavisen.