Tirsdag i kommende uke skal lokalpolitikerne i Melhus stemme over om det skal bygges et kryss til 400 millioner kroner ved tettstedet Ler, som har drøyt 500 innbyggere.

Det er utbyggeren Nye Veier som har beregnet at man kan spare nærmere 400 millioner kroner og unngå at 90 dekar matjord forsvinner ved å sløyfe veikrysset.

Tidligere denne uken vedtok formannskapet i Melhus, representert ved Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Melhuslista bygging av Lerkrysset.

- Blir en fantastisk vei

Tord Lien, regiondirektør i NHO Trøndelag, minner om at Nye Veier foreslår å bygge et stort nytt E6-kryss ved Skjerdingstad og enda et ved Hovin, begge i Melhus kommune. Langs hele nye E6 vil det bli relativt mange kryss.

- Nye E6 sør blir en fantastisk vei, som vi alle har behov for. Og det blir altså ikke slik at Melhus kommune blir uten kryss om ikke det på Ler blir bygd.

Lien sier at folk på Ler får frigjort kapasitet på dagens E6 når nyveien står ferdig. De kommer bedre ut enn i dag.

foto
Kritisk: - Melhus kommunestyre med Ap i spissen må forstå at de risikerer å forsinke E6 med kanskje ti år om de står på kravet om Lerkrysset, sier Tord Lien, regiondirektør i NHO Trøndelag. Foto: Morten Antonsen

ADRESSEAVISEN MENER: Vi kan ikke vente 18 år på ny E6

E6 sør kontra E6 nord

- Jeg håper kommunestyret forstår at dersom politikerne står på kravet om å gi 500 innbyggere et kryss til 400 millioner kroner, kan vi risikere at nye E6 blir opp mot ti år forsinket. Ny E6 er av stor betydning for å få fraktet gods og folk på en rask og trygg måte.

Lien viser til at da E6 nord ble prioritert før E6 sør gikk Arbeiderpartiet hardt ut på banen mot både regjeringen, Nye Veier og NHO, som støttet denne prioriteringen, basert på nye tall over trafikkutviklingen.

- Da vi så de nye tallene, aksepterte vi bygging av E6 nord før E6 sør. Vi fikk en voldsom overhøvling fra Ap. Nå står partiet selv i fare for å stoppe videre utbygging av E6 sør.

Mer effektiv planprosess

Lien mener det illustrerer at noe er feil med systemet hvis én enkelt kommune kan stoppe et prosjekt som angår ikke bare hele regionen, men hele landet.

- Er det for mye demokrati i slike planprosesser som bygging av ny E6?

- NHO mener at vi må ta mer hensyn til det store bildet og få mer effektive planprosesser. Imidlertid må vi forholde oss til dagens system. Men Melhus kommunestyre med Ap i spissen må forstå at de risikerer å forsinke E6 med kanskje ti år om de står på kravet om Lerkrysset. Med tanke på bråket om det var E6 sør eller E6 nord som skulle prioriteres først, er det underlig at Ap nå opptrer på denne måten i Melhus, sier Tord Lien.

- Henstiller

Ordfører Sivert Moen (Sp) i nabokommunen Midtre Gauldal understreker at det er politikerne i Melhus som bestemmer.

– Vi kan ikke gjøre annet enn å henstille til Melhus om å frafalle kravet om Lerkrysset. Det hadde vært veldig fint om E6-utbyggingen kunne fortsette videre sørover fra Jagtøyen, sier Moen.

foto
Henstiller: Ordfører Sivert Moen (Sp) i Midtre Gauldal ber Melhus frafalle kravet om at et kryss på Ler må bygges i forbindelse med ny E6. Foto: Morten Antonsen

Han har tidligere diskutert behovet for en rask utbygging med kollega Gunnar Krogstad (Ap) i Melhus og pekt på at nyveien er viktig også for Midtre Gauldal, ikke minst med tanke på næringsutviklingen.

- Går en smertegrense

Melhusordfører Gunnar Krogstad mener det ikke er riktig at E6 kan bli 10 år forsinket dersom lokalpolitikerne står på kravet om kryss på Ler.

- Det er overhodet ikke en riktig analyse. Det at et kryss til 400 millioner skal kunne utsette hele E6-prosjektet i 10 år henger bare ikke på greip. Jeg vil minne om at vi allerede har godkjente planer for E6 på strekningen, der dette krysset inngår. Så kommer altså Nye Veier med flere nye forslag, og vi kan ikke godta hva som helst. Det går en smertegrense, sier Krogstad.

foto
Stiller krav: Ordfører Gunnar Krogstad (Ap) i Melhus mener lokalbefolkningen må få av- og påkjøringsmuligheter når det først skal bygges ny E6 forbi Ler. Foto: Therese Alice Sanne

Han mener også at langt flere enn beboerne på Ler vil kunne ha glede av krysset dersom det bygges.

- Lien fremstiller det som det kun er 500 personer som vil ha glede av krysset. Det er riktig at det bor 585 personer på selve tettstedet Ler, men det bor 1400 personer i området rundt. Dessuten vil det bli økt gjennomgangstrafikk i Kvål om man ikke bygger krysset, fordi folk fra Lundamo og Ler vil kjøre gammelveien gjennom Kvål sentrum for å komme seg nordover. Jeg anslår at rundt 5000 mennesker jevnlig vil ha nytte av krysset, sier Krogstad.

- Prøver bare å gjøre jobben vår

- Lien mener det illustrerer at noe er feil med systemet hvis én enkelt kommune kan stoppe et prosjekt som angår ikke bare hele regionen, men hele landet. Hva er din kommentar til dette, Krogstad?

- Vi prøver bare å gjøre jobben vår. Det er ikke slik at det er den enkelte kommune som skal sørge for helhetlig veiutbygging, dette er det staten som har ansvaret for. Statens vegvesen har tidligere håndtert dette på en god måte, men nå opplever vi at statens nye veiselskap, Nye Veier, setter kommuner opp mot hverandre og legger press på oss. Jeg minner om at staten har mulighet til å vedta en statlig reguleringsplan, det ville vært mer renhårig, sier melhusordføreren.

Tord Lien peker på at AP gikk hardt ut på banen mot prioritering av E6 nord fremfor E6 sør, og mener AP selv nå står i fare for å stoppe videre utbygging av E6 sør. Dette kommenterer Krogstad slik.

- Opprinnelig var det politisk enighet om å satse på vei sør for Trondheim, og bane nord for Trondheim. Så kom Nye Veier og kastet helt om på dette. Vi mener fortsatt at E6 sør bør prioriteres, men vi ser at konkurransen nå ikke kommer nordfra, men fra alle de andre prosjektene Nye Veier har i andre deler av landet, sier Krogstad.

Melhusordføreren peker på at Lien selv tidligere var medlem av Solberg-regjeringa, som opprettet Nye Veier.

- Ordfører Moen i Midtre Gauldal henstiller Melhus kommune til å frafalle kravet om kryss på Ler. Hva er din kommentar til det?

- Vi har et godt samarbeid med alle kommunene sørover mot Oppdal, og diskuterer E6 ofte. Det er enighet om at den enkelte kommune må ta stilling til saker i sin kommune, men vi tar naturligvis med oss alle innspill i vurderingen, sier Krogstad.

Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter