Flertallet i fylkesutvalget vedtok 17. oktober at det skal innføres midtstilte kollektivfelt i Kollektivbuen (hovedgatene i sentrum m/omegn). Et bystyrevedtak torsdag kveld om sidestilte kollektivfelt vil gi en politisk «knute».

Utbyggingen av kollektivfeltene er en del av metrobussprosjektet.

Signert: Om å prøve seg fram i Midtbyen

Utbyggingsprosjekter krever likelydende vedtak

Årsaken til at to ulike vedtak i fylkesutvalget og bystyret vil utløse en «låst» situasjon, er at utbyggingsprosjekter i regi av Miljøpakken krever likelydende vedtak i de to organene. – Ifølge plan- og bygningsloven er Trondheim kommune reguleringsmyndighet, mens fylkeskommunen er veieier for de aktuelle strekningene. Skal det gjennomføres byggeprosjekter må kommunen og fylkeskommunen innta samme standpunkt. Uenighet «låser» saken, sier Erlend Solem, fylkesdirektør for samferdsel i Sør-Trøndelag.

Samme situasjon oppsto våren 2016 da formannskapet og fylkesutvalget delte seg i synet på prøveprosjektet i Innherredsveien. Formannskapet vedtok å etablere forsøksprosjekt med miljøgate, mens fylkesutvalget, med fylkesordfører Tore O. Sandviks dobbeltstemme, samme dag sa seg uenig i vedtaket.

- Uenighet må løses med dialog

- Hvordan kan en slik situasjon løses?

- Saken vil først bli sendt videre til Kontaktutvalget for Miljøpakken, som må finne ut hva som skal til for at partene skal bli enige. Uenighet må løses gjennom dialog, slik det også skjedde i Innherredsveien, sier Solem.

Får ingen betydning for igangsetting av metrobussen

Bygging av kollektivfelt i Kolletivbuen er en del av gateprosjektene i Miljøpakken, og inngår i fase 2 i metrobussprosjektet fra 2019 til 2023. En utsettelse av videre planlegging av kollektivfeltene på grunn av ulike vedtak, får derfor ingen praktisk betydning for igangsettingen av metrobussen i august 2019.

Fase 2 omfatter utbygging av alle sentrums- og gateprosjektene. I denne fasen inngår også bygging av permanente stasjoner i sentrum.

Uvisst hvilken løsning som får flertall

Det er helt uvisst hvilket av forslagene som vil få flertall i bystyret. Med de posisjonene de ulike partiene har inntatt i saken før torsdagens avstemning, vil trolig stemmene fra MDG (Miljøpartiet de grønne) avgjøre resultatet. Ap, Sp og RV kommer til å stemme for midtstilte kollektivfelt. Det trengs ytterligere to stemmer til for at midtstillt løsning skal bli vedtatt.

Gruppeleder og varaordfører Ola Lund Renolen (MDG), som er tilhenger av sidestilte kollektivfelt, sa til Adresseavisen tirsdag at representantene står helt fritt til å stemme etter sin egen overbevisning.

ADRESSEAVISEN MENER: Privatbilene må vike når bussene skal frem

MDG: «Viktig å fatte likelydende vedtak»

Etter hva Adresseavisen forstår, kan hensynet til å få et felles vedtak, føre til at et flertall av MDGs representanter stemmer for midtstilte kollektivfelt og dermed sikrer flertall for en slik løsning i bystyret. I en tekstmelding til Adresseavisen tirsdag skrev Renolen at «Det som på mange måter er viktig nå er å fatte likelydende vedtak i fylke og kommune».

Partiene som er for sidestilte kollektivfelt, H, KrF, SV, V, Frp og PP, vil ikke la argumentet om likelydende vedtak avgjøre stemmegivingen. Samtlige partier holder fast på sin innstilling.

- Det er uaktuelt å stemme for midtstilte kollektivfelt. Jeg håper at alle i bystyret stemmer på den løsningen man er for og står på det, sier kommunalråd Ingrid Skjøtskift (H).

Kommentar: Sentrum stenges for privatbiler og jeg får klump i magen

- Baserer ikke vår politikk på flertallet i fylkesutvalget

- Delte vedtak er selvsagt ikke en ønskelig situasjon, men det påvirker ikke min stemmegivning. For meg er det viktig å stemme for den beste løsningen. Det bør alle bystyrerepresentanter gjøre, sier kommunalråd Geirmund Lykke, KrF.

- Vi endrer ikke vår stemmegivning. Vi baserer ikke vår politikk på holdningene til flertallet i fylkesutvalget, sier gruppeleder Elin Marie Andreassen, Frp.

- Fylkesutvalgets vedtak påvirker ikke vår stemmegivning. Det er skuffende at det ikke er bedre dialog mellom kommunen og fylkeskommunen, sier kommunalråd Ottar Michelsen, SV.

Ulike vedtak om Prinsenkrysset

Det er allerede klart at fylkesutvalget og bystyret kommer til å få ulike vedtak om prøvetiltaket med stengning av Prinsenkrysset fra 2018. Mens fylkesutvalget vedtok å stenge Prinsenkrysset, vil flertallet i bystyret beholde dagens regulering.

LES OGSÅ_Å holde metrobusstasjonene fri for snø og is vil koste 20 millioner kroner i året

Debatt: Det er et enormt paradoks at de tre jugendgårdene står nærmere riving nå enn de har gjort på lenge

foto
Bystyret skal torsdag kveld avgjøre om Elgeseter gate skal ha midtstilte eller sidestilte kollektivfelt. Foto: Terje Svaan
foto
Bystyret skal torsdag kveld bestemme om Kongens gate skal ha sidestilt eller midtstilt kollektivfelt.