Barnehageeieren på Røra i Inderøy kommune mener tariffavtalen er blitt altfor kostbar.

- Problemet er at barnehageeier ikke forsto hva en slik avtale omfattet av kostnader da den ble underskrevet for noen år tilbake. Derfor er det ikke lenger aktuelt å reforhandle tariffavtalen, sier advokat Stein Bjørnar Dahl.

- Streikeviljen er høy

Streikevakter og tillitsvalgte i fagbevegelsen var mandag morgen på plass utenfor barnehagen på Røra i Inderøy kommune for å støtte sine medlemmer.

- Streikeviljen er høy, sier Ina Elisabeth Johnsen og Ingrid Haugmark, to av dem som står uten tariffavtale og som er tatt ut i streik.

- Prøvd i lang tid

Nestleder Arnt Sigurd Kjøglum i Fagforbundet møtte opp mandag morgen for å støtte sine medlemmer i kampen for å få en tariffavtale på plass.

- Vi har prøvd å få reforhandlet tariffavtalen i lang tid, men barnehageeier har nektet. Elvebakken barnehage mottar det samme økonomiske driftstilskuddet som alle andre barnehager, også de kommunale barnehagene. Derfor mener vi at våre medlemmer som yter tjenester som er finansiert av skattepengene våre skal ha like rettigheter, uavhengig av eierform.

- Avvist av eier

Fagforbundet har tatt ut tre av fire medlemmer ved Elvebakken barnehage.

- Vårt krav om tariffavtale er avvist av eier med begrunnelse i at barnehagen ikke har råd. Dette mener vi er en merkelig argumentasjon etter som regnskapene viser at barnehagen har gått med overskudd de siste årene, sier Arnt Sigurd Kjøglum i Fagforbundet.

Stenger ikke

Advokat Stein Bjørnar Dahl opplyser at barnehagen vil bli drevet så normalt som mulig mens streiken varer

- Vi forholder oss til at Fagforbundet har gått til plassoppsigelse for tre av sine medlemmer, sier advokat Stein Bjørnar Dahl.

- Streiken er en realitet og barnehagen må takle situasjonen så godt som mulig, sier han.

- Hvorfor er man ikke enig om en ny tariffavtale?

- Det har rett og slett blitt for dyrt.

Dahl påpeker at man har adgang til å si opp en tariffavtale.

- Det er en frivillig sak, sier Dahl, som understreker at de respekterer streiken.

- Daglig leder og styret skal nå sammen vurdere driften fremover, sier advokat Stein Bjørnar Dahl.

foto
- Vårt krav om tariffavtale er avvist av eier med begrunnelse i at barnehagen ikke har råd. Derfor er det streik, sier Arnt Sigurd Kjøglum, nestleder i Fagforbundet Trøndelag. Foto: LEIF ARNE HOLME