- Konflikten er alvorlig, men neppe så farlig som den fortoner seg, sier general og tidligere forsvarssjefen Sverre Diesen. Han er forsker ved Forvarets forskningsinstitutt.

- Det er så mange aktører som av ulike årsaker har behov for å vise handlekraft. Trump er Trump, og uttaler seg som han gjør. Theresa May beskyldes daglig for å være svak og nærmest ubrukelig statsminister, og i Frankrike har Macron vært tydelig på at det skal være en rød linje ved bruk av kjemiske våpen. Men så lenge konflikten foregår utenfor Europa, tror jeg de europeiske landene lar USA føre an, sier Sverre Diesen.

For stor risiko for russerne

Han ser ikke for seg at russiske styrker vil begynne å skyte mot amerikanske skip etter et eventuelt amerikansk rakettangrep i Syria.

- Det er det nok mulig at russiske styrker vil forsøke å skyte ned krysserraketter. Det er teknisk mulig. Men da er spørsmålet hvor mye luftvern de har og hvor mange raketter USA vil bruke.

- Og hvis russiske styrker også vil angripe skipene som skyter ut rakettene, slik det er truet med?

- Da ville situasjonen vært den alvorligste siden den kalde krigen, inkludert invasjonen av Krim. Hvis stormaktene begynner å skyte på hverandres våpenplattformer, er det en voldsom opptrapping og en svært alvorlig situasjon. Jeg mener det er meget lite sannsynlig. For russerne vil det være en altfor stor sjanse å ta. Det er de ikke interessert i.

Frykter alminneliggjøring av kjemiske våpen

- Har ikke partene malt seg opp i et hjørne. Må Trump angripe?

- Han må ingenting, men amerikanerne må gjøre den vanskelige avveiningen av konsekvensene av de to alternativene. Det finnes ingen gode løsninger. Å ikke handle militært vil svekke USAs troverdighet og autoritet. Bandittregimer rundt om i verden merker seg vil merke seg det. Å handle vil på den annen side øke spenningen uten nødvendigvis å påvirke konfliktens utfall, eller langt mindre fjerne Assad. Trump har dermed laget seg en stor fallhøyde med retorikken sin.

Men USA og Vesten er oppriktig forferdet over angrepet med kjemiske våpen. I den større sammenheng frykter man en alminneliggjøring av bruk av kjemiske våpen, hvis det ikke får konsekvenser for dem som bruker dem. Hensikten med et eventuelt angrep vil handle mer om å sette grenser for hva man kan foreta seg, selv i en blodig borgerkrig.

En annen løsning

- Hvilke alternativer har USA?

- Det er ikke nødvendigvis sikkert at den beste løsningen er å sende av sted en masse missiler, annet enn som en umiddelbar straffereaksjon. Andre løsninger kan være mer effektive hvis målet er å svekke Assad og Russlands innflytelse i Midtøsten på sikt. USA kan øke støtten til opprørsgruppene, og gjøre det vanskelig for Assad og Russland politisk, økonomisk og militært.

Russland er ingen supermakt og kan ikke vinne noen konfrontasjon med USA i det lange løp, verken i Midtøsten eller andre steder. Amerikanerne kan derfor se seg best tjent med en strategi som over tid vil marginalisere Russland, fremfor å ta sjansen på å utfordre dem militært.

- Trump vil lytte

- Vil det være president Trump eller generalene som bestemmer til slutt?

- I siste instans er det presidenten. Han er reell Commander-in -Chief. Trumps nye sikkerhetsrådgiver, John Bolton, er muligens en løs kanon på dekk. Men hvis hans militære rådgivere, med forsvarsminister Mattis og forsvarssjef Dunford i spissen, fraråder det sterkt, så tror jeg Trump lytter til dem, tross alt.

- Russland sier det kan være en provokasjon. Kan vi være 100 prosent sikker på at dette er et giftangrep som regimet står bak?

- Det virker overveiende sannsynlig at dette er utført av syriske militære, ut fra det vi har sett av dokumentasjon til nå. Jeg tror vi kan se bort fra at det er en provokasjon. At ytterliggående opprørsgrupper kunne tenkt seg å gjøre noe sånt, vil jeg ikke utelukke. Men at de har kapasitet til å gjennomføre det er mer tvilsomt, etter mitt skjønn.

foto
Donald Trump har tidligere beordret et rakettangrep mot Syria etter bruk av kjemiske våpen. Nå er verden spent på hva han gjør denne gangen. Foto: Evan Vucci, AP
foto
Mektige menn: Donald Trump har vært forsiktig i kritikken mot Russland og Putin, men nå forholdet mellom USA og Russland i høyspenn. Bildet er fra G20-møtet i Hamburg i fjor sommer. Foto: CARLOS BARRIA, Reuters
foto
Theresa May har vært høyt på banen og britiske ubåter er dirigert til regionen.
foto
Skulle USA og Russland begynne å skyte på hverandre i Midtøsten, vil det være en svært farlig situasjon, sier Sverre Diesen. På bildet er han på besøk ved Luftkrigsskolen i Trondheim. Foto: Kim Nygård
foto
I vanlig stil har president Donald Trump kjørt en hard retorikk. Det uvanlige er at han går så hardt ut mot Russland. Bildet er fra et møte mellom Putin og Trump i Vietnam i fjor høst. Foto: Jorge Silva, Reuters