foto

Menighetene har fått inn nærmere 1600 søknader. Fristen for å søke gikk ut 30. november.

- Vi har aldri fått så mange søknader. Det er mange i byen vår som ikke har det bra, sier Tone B. Arnesen i Kirkens Bymisjon.

Juleinnsamlingen skjer i samarbeid mellom Adresseavisen, Bymisjonen og byens menigheter. I år er det 100 år siden innsamlingen startet.

- Fattigdommen i byen er ikke synlig, men blir særlig følbar for dem det gjelder mot jul, sier Arnesen, som er koordinator for innsamlingen.

Betyr mye

Mange familier og enslige har fått en gave fra innsamlingen i årenes løp. I fjor ble det delt ut nærmere 1200 gavekort.

- Vi vet at gavene betyr mye for mottakerne. Gavene bidrar til en romsligere jul, og gjør at man kanskje kan gjøre noe ekstra for barn og barnebarn. Vi får veldig mye takk og glede tilbake fra dem som får en gave fra juleinnsamlingen. Det er ingen tvil om at den betyr mye. Vi ser så mye ensomhet både blant gamle og unge, sier Arnesen.

Støtten fra innsamlingen gis som et gavekort pålydende 1000 eller 1500 kroner som skal brukes på innkjøp av dagligvarer i butikkene som er tilknyttet innsamlingen. Utdelingen av gavekort starter midt i desember.

Barnefamiliene prioritert

Menighetene i byen mottar søknadene, og foretar den første prioriteringen. Søknadene sendes fra menighetene til Bymisjonen, som foretar den endelige tildelingen i samarbeid med Adresseavisen.

-Barnefamiliene er en prioritert gruppe, men det er et bredt spekter av søkere. Det er for tidlig å si hvor mange som får støtte fra årets innsamling, men erfaringene fra tidligere år viser at noen får avslag. Vi håper byens befolkning viser raushet, og bidrar til å gi glede til andre mennesker i byen. For Bymisjonen er dette et veldig meningsfylt tiltak å være med på, sier Arnesen.

Behovet er stort

Heimdal menighet har fått nærmere 170 søknader om støtte, det høyeste antallet noen gang i juleinnsamlingen i denne menigheten.

- De som oppsøker oss og søker om støtte har et virkelig behov for en håndsrekning. Behovet er kjempestort. Det er viktig at folk gir til juleinnsamlingen nå, og ikke venter til nærmere jul. Dette gjør det lettere når vi skal dele ut. Støtten kommer virkelig til noen som trenger den, sier sogneprest Hilde-Anette Løvenskiold Grüner.

Nesten alle som leverer søknadsskjema til menigheten på Heimdal, tar samtidig en prat med sognepresten eller med diakon Marit Brenne.

- Det er ikke noe intervju, men et tilbud fra oss om en helt åpen samtale. De fleste velger å ta en prat. Samtalen gjør blant annet at vi får et bedre inntrykk av hvorfor de søker om støtte til jul, og vi får bedre innsikt i behovene deres. Vi hører mange livshistorier, og begynner å kjenne en del enslige og familier som vi kanskje ikke ville ha fått kontakt med på annen måte, sier Brenne.

Høy husleie

Hun har erfaring for at mange setter stor pris på muligheten til å få snakke med noen fra menigheten.

- Dette handler om at vi ser dem som mennesker, og har tid til å lytte til deres historie. Ofte blir det en veldig god samtale. Mange er ensomme, og de har problemer med å klare seg økonomisk. Husleia nevnes av mange som en svært tyngende utgiftspost. Det er tøft å være barn i en familie som har dårlig råd. Blant søkerne er det en rekke gjengangere som ikke klarer å komme ut av en vanskelig livssituasjon, sier Brenne.

- Vi bruker også samtalene til å gi informasjon til flyktninger og innvandrere om sosiale møteplasser og ulike tilbud de kan benytte både i og utenfor kirken. Det for eksempel være språkkafeer, turgrupper og åpen kirke, sier hun.

Gi 200 kroner ved å ringe til 820 44 729.

Gi 200 kroner ved å sende SMS med kodeordet MINGAVE til 2160.

Du kan også gi penger (bankgiro) til bankkonto 4202 24 87412.

Bidrag kan også gis i Adresseavisens ekspedisjon.