Formannskapet vil at Norge henter barn ut av Moria-leiren

foto