5000 innbyggere i Midt-Norge må bytte sykehus

foto