Ung mann kritisk skadd etter front mot front-ulykke på E6