- Jerven stoppet ti meter fra bilen og kikket på oss

foto