- Selv etter å ha blitt beskutt, følte jeg at jeg ikke fortjente hjelp. Når har jeg rett på hjelp da?