I år får fjerdeklassene i Trondheim tre færre timer med undervisning på timeplanen. Antallet timer er nå nede på minimumskravet.

Trondheims fjerdeklassinger kan i år belage seg på mindre klasseromstid enn i fjor. Tre timer er fjernet fra timeplanen, noe som betyr innsparinger på skolebudsjettet for kommunen.

Nestelder i Arbeiderpartiet i Trondheim, Rune Olsø, sier til NRK at pengene som spares inn skal brukes på å gjøre de resterende timene bedre. Skolene får flere lærere, noe som skal styrke oppfølgingen til den enkelt elev.