Flere hundre gratis parkeringsplasser i Trondheim kan forsvinne

foto