- Jeg tror de setter mer pris på å ha andre nasjoner her enn det vi gjør hjemme

foto