- Det er flott at vi har blitt enige, men det som er viktig i denne sammenhengen er at vi saklig sett har de samme prioriteringene, og da vet vi at alle jobber mot samme mål, sier Arnfinn Brechan (Ap) til Adresseavisen.

Uenighet i flere tiår

Politikerne er blitt enige om en såkalt gjennomkjøringsterminal, der godstogene kommer fra en retning, går gjennom terminalen og forvinner ut i neste. Det motsatte er en sekketerminal, hvor toget går ut og inn samme del, altså at de må rygge tilbake. En gjennomkjøringsterminal gjør at det blir mindre bråk, og det er mer effektivt.

Debatten om ny godsterminal i trondheimsregionen har gått frem og tilbake i flere tiår. Mange av diskusjonene har dreid seg om hvorvidt det er nødvendig å ha en godsterminal som har tilgang både til båt, bane og bil, eller om disse behovene kan løses ved å ha terminalen på forskjellige lokasjoner.

I 2014 avgjorde regjeringen at det ble en delt løsning, med havnedel i Orkanger og hovedterminal like sør for Trondheim. Enten på Torgård i Trondheim eller Søberg i Melhus.

I februar 2015 kom en ny vending. Trondheim bystyre og fylkestinget i Sør-Trøndelag vedtok da at de ønsker en utbygging på Torgård. Samtidig krevde begge forsamlingene at det må bygges en tunnel gjennom Vassfjellet for å bedre tilgangen til jernbane, samtidig som utbyggingen av godsterminalen skjer. Det gjorde prosjektet flere milliarder dyrere.

Alle på fylkestinget er enige

Nå har opposisjon og posisjon blitt enige om at de aksepterer en totrinnsutbygging. Det betyr at første fase gjennomføres tidlig i Nasjonal transportplan (NTP), mellom 2018 og 2029, med en garanti for at trinn to blir gjennomført senest i perioden etter.

- Kapasiteten på Brattøra er jo sprengt, og fagmyndighetenes forslag til NTP om foreløpig utvidelse av Heggstadmoen for å avlaste Brattøra, synes vi er en veldig dårlig og midlertidig løsning. Det er derfor bedre med en totrinnsutbygging, sier Guro Angell Gimse (H) til Adresseavisen.

Henrik Kierulf (H), Guro Angell Gimse (H), Arnfinn Brechan (Ap) og Karin Bjørkhaug (KrF) understreker at hele fylkestinget er enige i denne løsningen.

- Det er alle partiene helt fra Rødt til Frp, i tillegg til Miljøpartiet De Grønne, sier Kierulf.

Vil ikke kreve alt eller ingenting

Selv om alle er enige, forteller Brechan at det for noen av partiene i posisjonen sitter ganske langt inne å skulle dele opp prosjektet.

- Men man har akseptert det, fordi vi må få en statlig forpliktelse på at det er en gjennomkjøringsterminal vi skal ha, sier han.

Kierulf sier at drømmesituasjonen selvsagt hadde vært at alt arbeidet ble gjort på en gang.

- Men i stedet for å kreve alt eller ingenting, ønsker vi nå å starte, med en forpliktelse om at det fortsetter, sier Kierulf.

Koster sju milliarder kroner

Prislappen er fortsatt den samme, sju milliarder kroner koster bygginga.

- Vi er i gang med en ny kvalitetssikring av disse tallene, sier Bjørkhaug og påpeker at de fortsatt ikke har bestemt om godsterminalen skal ligge på Torgård eller Søberg.

- Hvor mener partiene at terminalen bør ligge?

- Torgård, sier Gimse og Kierulf.

- Torgård, sier Brechan.

- Løsninga bør bidra til overføring av gods fra vei til bane, og regjeringa har sagt at det skal være sør for byen, men det er problemstillinger med begge. Jeg synes at funksjonen bør være det viktigste, at vi faktisk oppnår noe, sier Bjørkhaug.

- Ser hva andre regioner evner ved å være enige

Fremover fortsetter Fylkestingets jobbing inn mot regjeringens framlegg til NTP på begynnelsen av neste år. Deretter kommer stortingsbehandlingen i juni 2017.

- Fremover skal vi delta på flere høringer hvor vi får muligheten til å fronte dette, sier Gimse.

Kierulf mener det at de på tvers av politiske partier er enige om at de aksepterer en totrinnsløsning, er et sterkt signal ovenfor departementet og regjeringa, som nå skal bruke det neste året på å utarbeide et endelig forslag.

- Derfor er det så viktig at vi står samlet om et synspunkt på hva vi mener er riktig for denne regionen. For det er gjennom den brede enigheten at vi også kan være i stand til å påvirke. For vi ser hva andre regioner evner ved å være enig, målrettet og ved å stå på dag og natt for å få viljen sin. Dit må vi også komme, sier han.