Ola Lund Renolen har lest Adresseavisen artikler om hva cruiseturismen medfører av utslipp, og han har latt seg opprøre. Som Adresseavisen skrev torsdag, har Vestlandsforskning for første gang beregnet de reelle utslippene fra cruiseskip – og det viser seg at om lag tre prosent av de samlede utslippene av CO₂ fra innenlands transport i Norge i fjor, var utslipp fra cruise.

foto
- Jeg gikk forbi et av de svære skipene her om dagen og det er jo en hel fabrikk. Jeg har jo tidligere skjønt at dette medfører store utslipp, men når vi nå får svart på hvitt hvor mye det faktisk innebærer, så kan vi ikke bare sitte rolig å la det skje. Det blir feil at det er Trondheims bilister som betaler for dette, sier Ola Lund Renolen, her sammen med Tore Dyrendahl, som er fylkespolitiker for partiet. Foto: Marthe Amanda Vannebo

Dette gir utslipp dobbelt så mye som hurtigruten og like mye som en samlet ferjeflåte i Norge.

- Det er vanlige folk som betaler

- Jeg gikk forbi et av de svære skipene her om dagen og det er jo en hel fabrikk. Jeg har jo tidligere skjønt at dette medfører store utslipp, men når vi nå får svart på hvitt hvor mye det faktisk innebærer, så kan vi ikke bare sitte rolig å la det skje. Utslippene fra cruise bidrar til de totale utslippene i Trondheim. Det blir et paradoks for meg at mens vi jobber med nebb og klør for å få ned biltrafikken, noe vanlige folk må betale for, så skjer det et megaforbruk rett utenfor stuedøra, som vi ikke gjør noe med. Det er rett og slett meningsløst, sier Renolen – som har satt ned en hurtigarbeidende arbeidsgruppe i partiet for å legge fram forslag til hva som kan settes inn av tiltak for å bøte på dette.

50 anløp og dobbel miljøavgift

I motsetning til det som er Trondheims hovedstrategi på cruise, nemlig sterk vekst, foreslår nå Miljøpartiet De Grønne en betydelig nedgang. Når ferien er over vil de levere et forslag de håper å få med seg det politiske flertallet på:

«Som eier av Trondheim havn vil Trondheim kommune konkret ta initiativ til å redusere antall cruiseanløp til Trondheim. Dette er i tråd med tiltak som Sjøfartsdirektoratet foreslår for en del utvalgte fjorder i Norge. MDG foreslår at det settes et tak på 50 anløp pr. år», heter det.

Les også: Vil stenge Trondheimsfjorden for cruiseskip som forurenser

Målet om reduksjon i antall anløp må forankres i Trondheim Cruise Network Mid-Norway hvor Trondheim havn, og indirekte Trondheim kommune er medlem.

foto
- Jeg gikk forbi et av de svære skipene her om dagen og det er jo en hel fabrikk. Jeg har jo tidligere skjønt at dette medfører store utslipp, men når vi nå får svart på hvitt hvor mye det faktisk innebærer, så kan vi ikke bare sitte rolig å la det skje. Det blir feil at det er Trondheims bilister som betaler for dette, sier Ola Lund Renolen, her sammen med Tore Dyrendahl, som er fylkespolitiker for partiet. Foto: Marthe Amanda Vannebo

MDG foreslår også å doble anløpsavgiften for cruiseskip. Påslaget defineres som en miljøavgift. Handlingsrommet for dette må undersøkes. Målet er at de mest miljøvennlige skipene favoriseres, skriver de i forslaget.

Bli med inn i gigantskipet.

Ifølge Trondheim havn ventes 84 anløp i år, mot 57 i fjor.

Hvorfor skal bilistene betale?

- Om 50 anløp er det riktige tallet, er ikke det viktige. Poenget vårt er at vi må han en kraftig reduksjon, i stedet for kraftig vekst, poengterer fungerende ordfører.

Han ser også for seg tiltak hvor man i større grad klarer å differensiere mellom skipene, der de som forurenser minst får bedre vilkår enn de som forurenser mest.

Renolen ser dette som et ledd i å stille krav til rederiene.

LES Karin Abrahams kommentar om cruisetrafikken i Trondheim.

- Men er det ikke slik at Trondheim trenger den verdiskapningen disse skipene fører til?

- Det er hyggelig å få besøk. Men det må skje på en bærekraftig måte. Selv om det ikke fins eksakte beregninger, tyder tall på at passasjerene ikke legger igjen veldig mye i byene de besøker. Og spørsmålet blir: Hvorfor er det Trondheims bilister som skal betale for dette?

- Det henger ikke sammen

- Kan du konkretisere hvordan utslipp fra cruisebåter går ut over bilistene?

- Vi måler totalutslipp. Hvis utslippene fra cruise vokser, må utslippene ned et annet sted. Det blir bilistene som må betale for det. Større utslipp, gjør at det kreves flere restriktive tiltak, som økt bompengeinnkreving, forklarer Renolen.

Trondheim har inngått bymiljøavtale med staten som krever nullvekst. Oppnår ikke Trondheim dette, vil staten kreve tiltak for å få ned utslippene. Vanlige tiltak er mer bompenger og dyrere parkering.

- At vi innfører begrensninger på biltrafikk, mens cruisetrafikken bare skal øke, henger ikke sammen.

MDG sier også at som sjøfartsnasjon må Norge satse betydelige ressurser på kompetanseutvikling og forskning på hvordan sjøfart skal bli mer bærekraftig. Etableringen av Ocean Space Center er viktig i denne sammenhengen. Trondheim og Trøndelag ligger i front på utviklinga av miljøvennlig skipsfart. Her ligger det muligheter for å skape grønne arbeidsplasser og samtidig skape ny teknologi som kutter utslipp utenfor Norges grenser også.

- Får du flertall for forslaget?

- Når tallene for utslipp nå er på bordet, er det i hvert fall vanskelig å argumentere mot at også cruiseskipene må ta sin del av ansvaret for å få ned utslippene, sier Renolen.