- Det var synlige flammer gjennom vinduet da vi kom dit

foto