- Selv om vi går rundt og er noen tøffinger, rammer det oss i like stor grad som andre