- Vi har snudd en veldig vanskelig situasjon

foto