- Jeg kan ikke huske jeg har vært med på tilsvarende oppdrag

foto