foto

- Hadde Hitler invadert oss også, hadde vi allerede vært med i Nato