På to år har antallet straffedømte blitt doblet. Nå advarer fagenheten ved St. Olav

foto