Krever sosialhjelp for barnerike familier i Trondheim