foto

– Ganske spesielt, sier valgforsker Anders Todal Jenssen.

I tillegg kommer Rødt, som uansett ikke vil støtte de borgerlige. Dermed kan det i praksis bli hele åtte partier som stiller seg bak et Ap-styrt Trondheim.

I dag teller sentrum-venstre-alliansen fem partier. Men Rita Ottervik er tydelig på at hun også ønsker Venstre med seg inn i varmen. På Folkemøtet som Adresseavisen arrangerte mandag 17. august, ble også Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen oppfattet som om han gjerne ville bli en del av det styrende flertallet.

Ottervik har i hele sin lange ordførerperiode også inkludert De Grønne, som nå har gjort et stort oppsving på målingene. Hun skal også ha et godt personlig forhold til De Grønnes førstekvinne, Hilde Opoku.

Sterk symbolsk betydning

Venstre fikk tilbud om å delta i flertallskoalisjonen etter forrige valg - og kunne da ha fått varaordføreren. Dette takket de nei til etter å ha vurdert det nøye.

For Ottervik var det en fjær i hatten å få KrF med etter sist valg. Ap nasjonalt har lenge ønsket å få KrF på sin side. Innlemmelsen av KrF medførte at regimet i Trondheim skiftet navn fra de rødgrønne til sentrum-venstrekoalisjonen og Rita kunne vise at Trondheim går foran og viser vei for det som kan bli en realitet nasjonalt.

Lykkes hun må å få Venstre over på sin side, vil det også kunne få en symbolsk betydning i nasjonal sammenheng.

- Åpen for andre konstellasjoner

Venstres førstekandidat, Jon Gunnes, vil slett ikke avvise at Venstre velger å gå inn i en flertallskonstellasjon etter valget. Men at det først og fremst avhenger av hvor sterk Venstre blir.

- Dette skal først avgjøres etter valget. Vi er åpen for å delta i andre konstellasjoner enn der vi er nå, for å få innflytelse. Vi er ikke så opptatte av disse alliansene. Det viktige er at vi deltar der vi får mest mulig gjennomslag for Venstres politikk, sier Jon Gunnes.

- Er dere mer klare for å delta i en storkoalisjon nå enn sist?

- Vi har vært lenge i opposisjon nå. Det er klart at det er fristende å prøve ut politikken vår også, fremholder Gunnes.

Valgforsker ved NTNU, Anders Todal Jensen, sier det er spesielt at Ap ønsker å breie ut flertallet mye mer enn de trenger for å ha flertall. Men at dette også henger sammen med styringsmodellen i Trondheim, formannskapsmodellen hvor man søker enighet, og mindre konflikt.

- Hvorfor gjør Ap dette?

- Ap har jo ønsket å bruke Trondheim som et fyrtårn og lyktes med det i forkant av det rødgrønne samarbeidet nasjonalt. Derfor var det også viktig å få med KrF sist. Om de vil lykkes med dette overfor Venstre, er jeg mye mer i tvil om. Der er stemningen for Ap-samarbeid lav, nasjonalt. Et annet poeng for Rita er jo å isolere Høyre og Fremskrittspartiet. At Ap breier seg så mye ut, isolerer fullstendig Trondheim Høyre – som jo er moderate.

- Hvor spesielt er det hvis så mange partier stiller seg bak en felles plattform i et formalisert samarbeid?

- Brede samarbeid er vanlige i kommunepolitikken, selv om ingen har undersøkt hvor hyppig det skjer. Det spesielle her er at det skjer i en så stor kommune som Trondheim, sier professoren.