- Ideelt sett så skulle vi hatt likviditet i regionen til å være med på dette prosjektet uten å måtte be om fullmakt til å selge pasienthotellet, sier Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge (HMN).

Torsdag skal styret i HMN ta stilling til St. Olavs plan for å finansiere et nytt senter for psykisk helse på Øya. Sykehusstyret vil selge det som tillitsvalgte har karakterisert som indrefileten på Øya, nemlig pasienthotellet.

Slørdahl innstiller nå på at styret i HMN skal si ja til dette.

foto
Kan bli solgt: Styret ved St. Olav vedtok i juli å selge pasienthotellet for å finansiere et nytt senter for psykisk helse. Hotellet har 110 rom, og rundt halvparten disponeres av sykehuset. St. Olav vil sikre seg retten til å bruke hotellet også ved et eventuelt salg.

Feil skille

I saksfremlegget blir det pekt på at det både er kontroversielt og problematisk å selge pasienthotellet.

- Pasienthotellet er en viktig del av sykehuset på Øya, og det har ikke vært noen langtidsplan å selge dette. Når vi sier at det er utfordrende å selge pasienthotellet, så dreier det seg om hva dette innebærer. Sånn som prosessen nå er rigget er det med forbehold om at dette skal drives som pasienthotell og at et eventuelt gjenkjøp skal legges til grunn. For oss er det viktig å være med i campusprosjektet og få realisert et senter for psykisk helse. Vi har ikke penger regionalt til å være med på et slikt senter nå. Men når St. Olav kommer opp med en løsning som innebærer salg av eiendommer, gir dette oss et mulighetsrom til å være med på campusprosjektet. Dette er et tog som går nå, sier Slørdahl.

Han har i likhet med sykehusdirektør Nils Kvernmo lenge ønsket seg et slikt senter som en integrert del av sykehuset på Øya, og karakteriserer det som skjer nå som en historisk mulighet, både til å få realisert senteret og bli en del av NTNUs campusprosjekt.

- Et komplett universitetssykehus bør inneholde psykisk helse. Det har vært et skille mellom somatikk og psyke i medisin, men vi vet at det er historie. I dag vil alle si at det er feil å skille dette, det er ikke slik at psykiatrien skal ligge utenfor somatikken, sier Slørdahl.

Selger eiendom

Det var tidligere i år Helse og omsorgsdepartementet rettet en forespørsel til HMN om de ønsket et Senter for psykisk helse inn i NTNUs campusprosjekt. Et slikt senter var en del av planene da det nye universitetssykehuset ble planlagt, men pengene strakk ikke til.

HMN spilte ballen videre til sykehusstyret ved St. Olav, som på et ekstraordinært styremøte i begynnelsen av juli vedtok å selge pasienthotellet for å finansiere byggingen. I tillegg vil styret også selge eiendommene til BUP Lian og Tiller DPS, og samlet vil dette gi 450 millioner kroner.

HMN forutsetter at St. Olav ved et salg sikrer seg råderett over hotellet, og at de legger til grunn en mulighet for gjenkjøp av eiendommen.

- Føringene som er beskrevet vil åpenbart påvirke pris som kan oppnås ved et salg, sikker utleie vil redusere risiko og kunne øke pris, mens gjenkjøpsrett kan virke prisreduserende, påpekes det i saksdokumentene.

foto
Dette er tomta på Øya hvor et nytt senter for psykisk helse kan bli etablert. Foto: Jens Petter Søraa

- Høy egenkapital

I sakspapirene går det klart frem at HMN ikke har noen mulighet til å bidra i finansieringen av et psykisk senter innenfor budsjettperioden frem mot 2023.

- Nå skal vi bygge et nytt sykehus på Hjelset i Molde og vi har investeringer i tilknytning til Helseplattformen som er et stort IKT-prosjekt. Det er det vi kan prioritere av større prosjekter. Men mye av dette vil være på plass i løpet av tre-fire år, sier Slørdahl.

Derfor krever HMN at St. Olavs Hospital skaffer til veie en høy egenkapitalandel hvis det skal bygges et slikt senter i tilknytning til NTNUs campus.

Lover avklaring

Totalt sett vil et senter for psykisk helse koste 1,6 milliarder kroner, og dette skal fordeles likt mellom St. Olav og NTNU. St. Olav vil i tillegg til å selge eiendommer for rundt 450 millioner kroner, ta opp et lån på 350 millioner kroner.

I forrige uke ga Linda Hofstad Helleland og Børge Brende tommelen opp for St. Olav sin finansieringsplan. De var klar på at det ikke var tatt noen avgjørelse i departementet enda, men lovte en avklaring innen kort tid.

- Når vi nå sier vi har god tro på at dette avgjøres snart, så er det basert på blant annet diskusjoner med helseministeren, sa Brende.