Jorid Oliv Jagtøien, leder i Sør-Trøndelag Senterparti og skaunordfører Jon P. Husby (Sp) krever endringer i Miljøpakken. Når Stortinget skal behandle del tre av pakken, krever de større innflytelse over hvordan pengene brukes, hvilke tiltak som prioriteres og lik pris for å passere bomstasjonene uansett om de står i byen eller på Klett.

- Jeg ble virkelig provosert da jeg så enkelte Ap-politikere i Trondheim uttale at de kan bruke Miljøpakke-penger til å finansiere gang- og sykkelvei opp til Skistua der det skal bygges et alpinanlegg. Det finner jeg meg ikke i – og heller nok ikke de andre i randkommunene heller, sier hun.

Gigantisk sparebøsse

Jagøien og Husby mener det virker som om at Miljøpakken er en gigantisk sparebøsse bypolitikere bare kan ta penger ifra, når problemer dukker opp.

- Enn om vi i Melhus, Skaun og Malvik også kunne gjort det samme? På Melhus står flere boligprosjekt på vent, eller er lagt på is, på grunn av krav til gang- og sykkelveg. Vi prøver å finne løsninger, der både utbygger og kommune bidrar, men aller mest blir regningen lagt til utbygger. Jeg kan ikke forstå at Trondheim ikke kan gjøre det samme overfor Granåsen vinterpark og andre, sier Jagtøyen.

Hun forventer at gang- og sykkelvei til Skistua blir et spleislag mellom Trondheim kommune, utbygger og brukere i form av parkeringsavgift på de 240 plassene.

- Om Miljøpakken skal inn med midler her- må det settes opp ett nytt bompunkt i området. Trafikksikkerhet må prioriteres- jeg synes det er nokså merkelig å si at et vintersportsanlegg ikke trenger gang- og sykkelveg. Det kan ikke bli slik at det er randkommunene som skal bidra til gang- og sykkelveg opp til Skistua, sier hun.

For mye sykkelvei

Den tidligere Melhus-ordføreren og nå fylkesleder i Senterpartiet, krever i forbindelse med søknaden om Miljøpakkens del tre at andelen av kollektivsatsing økes betraktelig. Hun mener det brukes for mye penger på gang- og sykkelveier, penger som melhusbygg og skauninger er med på å betale inn gjennom bomstasjonene sør for byen.

- Nullvekstmålet kan lettere oppnås gjennom økt innsats på drift kollektivtrafikk og sykkeltiltak også internt i pendelkommunene. Vi trenger mer innfartsparkering og bike/ ride i randkommunene, felles billettløsning for buss og tog og penger til gang og sykkelveg Åsvegen (Kvammen–Rødde) – her er det kaos nå etter at bygging av ny E6 har startet opp. Ingen fra Melhus er tjent med nye sykkelveier på Lade. Tiltakene i Miljøpakken må ta bedre hensyn til at vi også betaler en stor andel av dette, sier hun.

Felles diskusjon

Skaun-ordfører Jon P. Husby er lite tilfreds med måten trondheimspolitikerne og fylkespolitikerne samarbeider med randkommunene når pengene i Miljøpakken skal prioriteres. Han etterlyser større engasjement fra medlemmene av fylkestinget, som han mener skal snakke på vegne av kommunene rundt Trondheim.

- I Trondheim legges det nå opp til økte satser i bomstasjonene og lengre innkrevingstid. Men når takstene øker prosentvis blir det enda dyrere å kjøre gjennom bommen på Klett enn andre steder. Det kan ikke være riktig. Takstene bør være lik for alle bomstasjonene, i dag betaler vi mer i Klett for å passere i rushtiden enn de som bor i byen. Trondheimsbilistene må betale mer enn i dag. Folket i randkommunene har båret en mye større byrde enn de som bor i byen, sier Husbu.

Han er bekymret for finansieringen av Miljøpakken, og spesielt superbuss-planene.

- Det er ikke penger til å investere og drifte superbussen. Skal de få til det må det mer penger inn. Det må gjøres ved å innføre lik takst i alle bomstasjonene og prisen på bybussen må økes. Jeg kan heller ikke forstå at man kan la elbilene kjøre gratis og parkere gratis dersom man skal få inn nok penger, sier Husby.

Tunnelsluk

De to er også meget kritisk til planene om å bygge tunnel fra Byåsen til Sluppen som en del av Miljøpakken.

- Den vil koste et sted mellom halvannen og to milliarder kroner. Denne tunnelen er det ingen på Melhus eller i Skaun som har bruk for, men vi skal være med på å betale den. Dette er et tiltak for Trondheim kommune alene, og da bør de sørge for å finansiere den selv, og ikke gjennom det felles spleiselaget som Miljøpakken er, sier Husby og Jagtøien.

En illusjon

Tore O. Sandvik mener Jagtøien og Husby forsøker å skape en illusjon av at de som bor sør for Trondheim er med på å finansiere gang- og sykkelveier i byen.

- Virkeligheten er motsatt. Det dyreste prosjektet i Miljøpakken er E6 sør. Skal bommene der finansiere E6-utbyggingen alene må prisene på disse bommene skrues i været. Det er helt uriktig å påstå at kommunene i sør betaler for gang- og sykkeleveier i byen. Virkeligheten er motsatt, det er de som kjører gjennom alle de andre bomsnittene som er med på å betale for pendlerveien E6 inn til Trondheim og for sterkt subsidierte bussbilletter til Skaun og andre kommuner sør for Trondheim. Dette vet Jon P. Husby, men han fortsetter med å skape en illusjon om at skauningene finansierer tiltak inne i byen. Det er beklagelig, sier Sandvik.

- Kommunene rundt Trondheim vil selvfølgelig involveres av fylkeskommunen når Miljøpakkens trinn 3 skal utarbeides, slik at Skaun sine synspunkter og innspill kommer fram. Fylkesvaraordføreren kommer endog fra både Skaun og Husbys parti, sier Sandvik.