14. juni i fjor fikk lærer Marit Mjøen et kakestykke av eleven sin på Meldal videregående skole. Kaka viste seg å inneholde det narkotiske virkestoffet THC som finnes i hasj. Mjøen ble svært svimmel og kvalm og måtte fraktes til Orkdal sykehus med ambulanse.

Nå er den 20 år gamle eleven dømt til fengsel i 21 dager. Sør-Trøndelag tingrett har funnet ham skyldig etter tiltalen.

Vold mot annen person

Han er dømt for å ha øvet vold mot annen person eller på annen måte krenket vedkommende fysisk. Han var også tiltalt for å ha brukt narkotika selv. Han erkjente ikke straffskyld for den første tiltalen om å ha øvet vold mot annen person. Derimot erkjente han å ha brukt narkotika selv.

I retten hevdet han at han ga hasjkake til læreren sin av høflighet

Retten legger vekt på at det er krenkende å lure en annen person til å ta narkotiske stoffer. Det er ikke mulig å forutsi hvordan personen vil reagere. Retten skriver i dommen at Marit Mjøen ble svært redd og fryktet alvorlig sykdom.

Overraskelse før sommerferien

14. juni var nest siste skoledag før sommerferien og i andre time overrasket læreren de fire elevene i klassen med kanelsnurrer.

Domfelte fortalte at han også hadde kake med. Han hadde bakt kaka selv og ga læreren to kakestykker uten at medelevene ble tilbudt kake. Marit Mjøen tok med kakestykkene til kateteret og spiste det ene stykket. Etter timen kjente hun seg dårlig. Hun måtte legge seg ned, fordi hun var svimmel, kvalm og hadde hjertebank.

Plukket opp fra søpla

En av de andre lærerne spurte henne om hun hadde gjort noe spesielt denne dagen, og hun fortalte om kaka. Det andre kakestykket hadde hun kastet, og lærerkollegene fikk hentet det opp fra søpla. På sykehuset ble det påvist THC i en urinprøve fra Mjøen.

Til Adresseavisen i fjor sommer sa Mjøen:

- Jeg synes den smakte spesielt. Kaker smaker vanligvis enten søt eller salt, men dette var en smak jeg ikke kjente igjen. Jeg spise opp det ene stykket. Det var jo ikke sånn at den var helt uspiselig.

Dette er hasjkaka: Eleven serverte læreren en sjokoladekake som inneholdt hasj.

Handlet med forsett

Tingretten mener det er på det rene at kaka inneholdt hasj og at tiltalte visste det. Han forklarte i retten at han tok hasj for å dempe hodepine han var plaget med.

Retten er ikke i tvil om at 20-åringen handlet med forsett. Han ga Marit Mjøen kakestykket med viten og vilje. Retten fester ikke lit til forklaringen hans om at overleveringen var en refleksstyrt høflighetshandling, men retten slår fast at han må ha visst hva han gjorde.

Derimot har retten ingen holdepunkter for at tiltalte ønsket å påføre læreren skade. Han hadde et godt forhold til Marit Mjøen, og serveringen av kakestykket var ikke foranlediget av uenighet eller konflikter av noe slag, heter det i dommen.