Ap reagerte sterkt på Høyres beskyldninger i et heftig bystyremøte der ny storhall på Nidarø som ventet ble vedtatt. Aps mener det er uredelig av Høyre å bruke pampeargumentet på grunn av uenighet i en sak Høyre har vært med å støtte helt fram til i sommer.

Ordfører Rita Ottervik lover å forsøke å bygge bru til motstanderne og lover nå større grøntområder på Nidarø, og hun sier at Ap tar trafikksituasjonen på alvor.

Motstand til siste slutt

Utenfor rådhuset sto motstanderne med fakler og løpesedler i et siste forsøk på å stanse vedtaket om å legge hallen på Nidarø, der dagens Trondheim Spektrum ligger.

Voteringen i bystyret torsdag kveld var ett viktig steg, selv om det ikke er det siste, på veien mot en storbyhall på Nidarø.

Andre alternativer legges vekk

Ap, KrF, Frp og Sp stemte for å gå videre med planene for en ny storbyhall på Nidarø. Dermed legger de i praksis vekk andre alternativer enn at Trondheim Spektrum skal bygge på Nidarø.

Et mindretall bestående av Høyre, SV, Venstre og De Grønne gikk inn for et forslag som i realiteten betyr stans i planene for Trondheim Spektrum på Nidarø, og at storbyhall på Sluppen skal utredes nærmere. Rett før møtet ble det klart at også Pensjonistpartiet sluttet seg til denne alliansen. Rødt hadde derimot et eget forslag, de ønsker ikke storhall i det hele tatt.

- Plutselig taushet

Høyres kampgeneral i denne saken, Ingrid Skjøtskift, slo på stortromma torsdag kveld. Hun fortalte om en prosess som har gjort ellers taletrengte folk, tause.

Skjøtskift fortalte at Høyre hadde opplevd mye rart etter at de snudde i saken. Hun fortalte om politiske vedtak som avledningsmanøvre.

- Folk med klare meninger, innenfor både idretten, politikken og ulike samfunnsområder, har plutselig blitt tause som østers. Denne saken er drevet fram av maktarroganse og pampevelde, fremholdt Skjøtskift.

På spørsmål fra Adresseavisen om hvorfor de er blitt tause, svarer Skjøtskift at hun ikke vet.

- Men det er et pampevelde. Det er tette forbindelser mellom kommunens toppledelse og idrettens toppledelse. Mange er enige med oss, men de sier det ikke.

- Dette kaller jeg hersketeknikk fra Høyre, de kaller oss pamper og arrogante fordi vi er uenige. Jeg har sittet i en brakke på Ørlandet og tenkt på denne saken, og saken er at Nidarø er den beste plasseringen, sa Aps Roar Aas - som til og med hadde skrittet opp avstanden fra Studentersamfundet.

- Det er på grensen til useriøst når bystyret nå blir invitert til å slå fast at Nidarø er det eneste rette stedet, og eneste mulige stedet, for en storhall i Trondheim. Bystyret står altså overfor en sak som noen har avgjort allerede, det skal bygges på Nidarø, koste hva det koste vil, sa Skjøtskift.

Hva er Høyres egentlige mål?

KrFs Geirmund Lykke utfordret Skjøtskifts virkelighetsbeskrivelse.

- Hva er Høyres egentlige drøm og mål? Hva ønsker de å bruke Nidarø til, spurte Lykke.

Skjøtskift sa da at Nidarøhallen kunne rehabiliteres og at man kunne se for seg en begrenset boligbygging.

- Hvordan skal det gi en miljøforbedring og gi mindre trafikk? Dette klargjør at både Høyre og Venstre har forlatt parkalternativet på Øya, kommenterer Lykke.

Eneste løsning

Ordfører Rita Ottervik (Ap) var influensasyk og dro hjem før bystyret behandlet Spektrum-saken torsdag kveld. Hun står fortsatt hardt på at Nidarø-alternativet er den eneste løsningen som er økonomisk forsvarlig for Trondheim kommune. Til alle motstanderne, og de som er bekymret for trafikken langs Klostergata, høyde og utforming av det endelig bygget, sier ordføreren at hun lover å ta dette på alvor.

- Det er alltid fint at folk engasjerer seg i byutviklingssaker. Gjennom høringen har vi fått inn mange ulike reaksjoner, og disse tar vi alvorlig. Når vi nå ender opp på Nidarø starter arbeidet med den endelige utformingen og løsninger for trafikken. Allerede er høyden og utformingen endret i forhold til den opprinnelige planen, men nå starter arbeidet med å se på detaljene. Vårt mål er å sørge for at den endelige planen gir akseptable løsninger for trafikken til og fra, både på hverdager, og ved store arrangement i den nye hallen, sier Ottervik.

Hun sier til Adresseavisen at Arbeiderpartiet ennå ikke har bestemt seg hvordan den endelige hallen skal utformes og hvordan de trafikale utfordringene skal løses.

- Vi skal høre på alle, og vi skal sørge for at Nidarø fortsatt blir et attraktivt område for alle.Jeg ser for meg at det kan bli enda flere grønne områder på Nidarø i fremtiden, enn tilfellet er i dag, sier Ottervik.

To til må snu

Med dette stemmetallet har flertallet 36 stemmer bak seg for å velge Nidarø. Det betyr at hvis flertallet skulle vippe over fra Nidarø senere, må både KrF og Senterpartiet velge å skifte side – eventuelt Fremskrittspartiet. Den neste behandlingen av saken er 16. februar neste år. Da skal reguleringsplanen vedtas og alle innsigelser må svares opp. Februarmøtet vil dermed gi det endelige svaret på om det blir storhall på Nidarø. Det er neppe et dristig tips at motstanderne vil mobilisere for fullt fram mot dette møtet.