Møte mellom AUF-Hole og Ottervik har ikke ført frem

foto