Halvparten av småbarnsmødrene synes fedrekvoten er for lang