Kjørelærer fikk fartsbot da eleven kjørte for fort

foto