Blaasmo kjøper og selger kunst på vegne av samlere, jobber tett på kunstnere, og følger unge talenter. Han har kjøpt, kuratert og forvalter hele kunstsamlingen til den svenske banken SEB sine kontorer i London. For tiden pendler han mellom London og Shanghai.

Besøk ved de ulike kunstmuseene er en del av jobben for å holde seg oppdatert og han er tydelig på hva han mener er nøkkelen til suksess for et museum i dag.

Kommersiell

- Det handler ikke bare om kunsten du ser på veggene, men om kafeen, bygningen og den totale opplevelsen. Og du må være så kommersiell at du får folk inn døra, sier kunstformidleren som brenner for at kunst skal være tilgjengelig for folk flest.

- Museet må ha prosjekter og aktiviteter som engasjerer det lokale miljøet. Når du bor i Trondheim skal du føle at Kunstmuseet er noe du har eierskap til. Jeg bor i London og skal føle at Tate Modern Gallery er et sted jeg ønsker å besøke.

Kunst må engasjere

- Hva er det som gjør et kunstmuseum attraktivt?

- Kunst skal engasjere folk. Gjennom jobben min ser jeg hvor mye kunst engasjerer i politikk og i samfunn, og det er da kunsten får spille sin viktige rolle.

Enkle å følge

- Hva mener du særpreger et bra kunstmuseum?

- Litt av essensen til mange gode museer er at man ikke trenger å dedikere søndagen sin til det museet. De er enkle å følge gjennom sosiale medier. ARoS, kunstmuseet i Aarhus, er så aktivt og utadrettet at du kan følge med på hva de driver med uten at du må være der. Dessuten må det være rom for å ufarliggjøre kunsten i et museum.

God kommunikasjon

- Hva er det som trekker unge folk til kunstmuseene?

- For det første må de fortelle en historie. For det andre er at du må bruke ny teknologi, sier Blåsmo og tilføyer at folk står i kø for å oppleve utstillingene der man viser frem kunst på en ny måte. Det kan være alt fra mobilapplikasjoner, interaktive elementer, til lydinstallasjoner.

Dette er strategiene til andre kunstmuseer i Norge:

Stavanger Kunstmuseum

- Vi jobber kreativt med kommunikasjon og markedsføring, og tar i bruk sosiale medier i tillegg til våre egne nettsider når vi henvender oss til folk, direktør Hanne Beate Ueland.

Ved å stille ut lokale kunstnere fra museets egen samling har publikumstallet økt, påpeker hun.

Sørlandet kunstmuseum i Kristiansand

Sørlandet kunstmuseum endret strategi for noen år siden for å nå ulike målgrupper.

- Vi skreddersyr opplegg mot turister, barnefamilier, skoleelever, ungdom og seniorer. Overfor yngre målgrupper bruker vi mye digital markedsføring, sier Randi Grue Jessen som er direktør for Sørlandet kunstmuseum.

Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø

Museet er opptatt av å involvere publikum og treffe samfunnsdebatten, sier museumsdirektør Jeremie Michael McGowan.

- Vi vil bidra til samfunnsdebatten og satser på høyest mulig kvalitet og relevans i våre utstillinger. Aktiviteter som debatter og foredrag vekker nysgjerrighet, sier McGowan.

Lillehammer Kunstmuseum

Kunstmuseet var stengt i nesten halvannet år på grunn av byggingen av tilbygget signert arkitektbyrået Snøhetta. Da museet åpnet 30. januar 2016 hadde staben høye forventninger til besøkstallet.

- Men dessverre har det vært en nedgang, vi hadde knapt 25 000 publikummere i fjor. Flere spissede utstillinger førte til at interessen dalte. Selv om vi vet at kjente regionale malere, skal vi vise bredden av norske kunstnere, sier konstituert daglig leder Christen Ness.

foto
Karin Hindsbo, avtroppende direktør for Kode Kunstmuseene i Bergen.

Kode, kunstmuseene i Bergen

- Vi har jobbet målrettet med markedsføring, vi har flere omvisninger, nye konserttilbud og utvidete åpningstider. Vi har også vært bevisst med å synliggjøre kulturens viktighet i det offentlige ordskiftet, sier avtroppende direktør Karin Hindsbo.