I dette intervjuet sier Rita Ottervik rett ut at Geir Waages avgang som gruppeleder, og det at han ikke tok renominasjon, er en konsekvens av hans rolle i Kystad-saken.

Les Geir Waages reaksjon på det nederst i saken.

Rita Ottervik sier at hun ikke har visst om alle detaljene Adresseavisen har presentert, men at hun i avhør ble forelagt informasjon fra Økokrim, som gjorde at hun har hatt et bilde av hva som har skjedd. I tillegg har også andre i Aps gruppe kommet fram og fortalt om kontakt mellom dem og Olsø, som ikke skulle skjedd, vedrørende grønn strek.

- Jeg ble forelagt tre forskjellige e-poster av Økokrim og jeg forsto at det var Rune som var opphavsmannen. Jeg forsto også at dette var videresendt til oss andre, uten at vi visste at det var Rune Olsø som sto bak.

- Det skal bare ikke skje

- Hva tenkte du da?

- Jeg reagerte kraftig på det. Det er åpenbart veldig beklagelig det som har skjedd. Dette er en rolleblanding, der det er helt utydelig om han er utbygger eller politiker når han skriver dette. Det skal bare ikke skje.

- Men du visste ingenting om Olsøs rolle den gang det skjedde i 2016?

- Nei, som du ser av den chatten (en sms-chat om grønn strek mellom Rune Olsø, Geir Waage, Marek Jasinski, som Adresseavisen omtalte torsdag, red.anm), var ikke jeg involvert i dette, og heller ikke fungerende gruppeleder Sissel Trønsdal.

- Samtidig som Olsø spilte en aktiv rolle i å formulere politikken, fikk du og gruppeleder Waage e-post fra Rune Olsø der han understreket sin inhabilitet, og at han derfor ikke kunne delta i behandlingen av grønn strek. Hva vil du karakterisere dette som?

- Det var et teater han spilte. I det ytre var han overtydelig når han forlot møterommet for å vise at dette skulle han ikke ha noe med å gjøre. I det ytre ga han klar beskjed om at han ikke deltok, og så var det nettopp det han gjorde, på bakrommet. Jeg kjenner at jeg blir sint og skuffet når jeg tenker på det nå igjen, men jeg har bestemt meg for å legge det bak meg.

Les Olsø sitt tilsvar nederst i saken.

LES henleggelsen etter bevisets stilling HER

- Men det var jo noen sentrale personer i Ap som heller ikke informerte dere andre om hva som skjedde. Hvorfor lot Geir Waage Rune Olsø ta en slik rolle uten din viten?

- Det vet jeg ikke svaret på.

- Det har vært skjult for oss

- Ble du og de andre i Aps gruppe ført bak lyset på denne måten?

- Det er i hvert fall ikke sånn vi vil ha det. Jeg tror jo ikke det var vond vilje fra Geirs side, men det var særdeles uheldig. Det var kunnskapen om at Rune hadde vært med å utforme dette, som gjorde at så mange i gruppa ble skuffet og sinte etter at henleggelsesvedtaket kom i februar, selv om ikke alle detaljer har vært kjent. Etter at dette kom fram, var det nødvendig for oss å ta et oppgjør med den kulturen som har tillatt at dette skjedde. Det som har skjedd, har vært skjult for oss, og vi ønsker ikke å ha en slik kultur.

- Hva synes du om at bystyrets vedtak i den viktige saken om grønn strek og byutvikling i det vesentlige er formulert av Rune Olsø?

- Det er sterkt beklagelig og en rolleblanding som ikke skulle skjedd.

- Hvilken interesse skulle Geir Waage og Ap ha i å la Rune Olsø spille en slik rolle?

- Ingen! Det har bare en nedside for oss. At folk som er inhabile, deltar i behandlingen, det er bare negativt for oss. Men jeg vil understreke at det som skjedde, ikke har forandret Aps politikk. De politiske realitetene ville ikke vært annerledes. Du må huske at vi sa nei til oppstartssøknaden for Kystad i bygningsrådet.

- Dere sa nei til oppstart av bygging i et område som ennå ikke var omregulert til boliger. Det vi vet nå er at verken Kystad eller Være er underlagt vern, som Olsø rapporterte til sin oppdragsgiver etter bystyrebehandlingen. Og på kartene Olsø laget, er de begge markert som mulighetsrom for boligbygging. Hvordan kan du være sikker på at de politiske realitetene uansett ville vært de samme?

- Jeg kjenner ikke til kartet du spør om. At Olsø rapporterer til sin oppdragsgiver at det ikke er underlagt vern er direkte feil. Kystad er ikke vernet på grunn av landbruksinteresser, men på grunn av kulturminner, landskapsvernområde og har betydelige friluftsinteresser. Dette er stadfestet juridisk i kommunens arealplan.

- Saken har fått konsekvenser

- Vil det som skjedde få konsekvenser for noen av de involverte?

- Det har fått konsekvenser. Geir Waage er ikke lenger gruppeleder i Ap, og han tar heller ikke gjenvalg.

- Hva med de andre politikerne som var involvert i dialogen?

- Jeg registrerer at de enten er ute av Trondheims-politikken, eller har varslet at de går ut av bystyret nå.

- Har det sammenheng med denne saken?

- Det må du nesten spørre dem om.

Rita Ottervik gjorde dette intervjuet før hun dro på ferie. Adresseavisen har spurt henne på sms om det som har skjedd også har fått henne til å vurdere egen posisjon, men ikke fått svar.

LES SAKEN SOM STARTET KYSTAD-SKANDALEN HER

- Hadde Rune Olsø/Staur enda flere interesser da saken om grønn strek og byutvikling var til behandling?

- Det vet jeg ikke.

- Har ikke Ap spurt han om det?

- Jo, jeg har spurt og da sa han nei. Etter det har det dukket opp flere saker han ikke fortalte noe om, så jeg vet ikke hvor stor verdi det er å spørre flere ganger.

- Ikke forsøk på hemmelighold, sier Olsø

Geir Waage har kalt sin egen rolle uryddig, og sa i Adresseavisen torsdag at årsaken til at han involverte Olsø, eller lot Olsø involvere seg, kunne være hans manglende kapasitet når han delvis var i foreldrepermisjon. Til Otterviks kommentar om at det har fått konsekvenser for han, svarer Waage:

- Det stemmer at jeg i vinter ga meg som gruppeleder, og i vår ga beskjed om at jeg ikke ønsker gjenvalg. Årsakssammenhengen her handler imidlertid også om private ting, men som jeg tidligere har sagt til Adressa påvirket selvsagt denne saken motivasjonen min, sier Waage.

Olsø har ikke ønsket å svare på spørsmål om sin rolle, men understreker i en uttalelse på e-post at avhørene og beslagene Adresseavisen har fått innsyn i, ikke medførte noen tiltale, men at saken ble henlagt. Han sier at myndighetens grundige gjennomgang viser at han ikke har gjort noe galt, verken brutt lover eller regler.

- Jeg var et vanlig bystyremedlem, ikke heltidspolitiker. Jobben min er innenfor eiendomsutvikling, blant annet å fremme innspill til kommunen. Nettopp fordi det var jobben min, erklærte jeg meg inhabil fra å delta i behandlingen av disse sakene som bystyremedlem. Å erklære seg inhabil som bystyremedlem betyr ikke at man er avskåret fra å komme med innspill eller synspunkter. Tvert imot er det jobben min er å gi slike innspill, etter å ha erklært meg inhabil i tråd med reglene.

- Samtidig har jeg allikevel tatt selvkritikk, fordi det var forhold i kommunikasjonen som burde vært håndtert klokere for å unngå senere misforståelser, og har nye rutiner på plass for å sikre dette i fremtiden.

Olsø er også forelagt Otterviks uttalelser. Han sier: Ottervik ønsket en grundig etterforskning for å få avklart saken og få en konklusjon. Nå foreligger denne. Økokrim slår fast at jeg har fulgt loven og habilitetsreglene. Økokrim skriver også at ingenting tyder på at «… Olsø bevisst søkte å holde dette skjult for dem [Ottervik m.fl.]. Direkte har Olsø kommunisert med Waage, som valgte å videresende tekstinnspillene som sine egne, til tross for kunnskapen han hadde om Olsøs interesser i ‘grønn strek’. Det kan ikke utelukkes at det var Olsøs forutsetning at Waage ville videreformidle til partigruppen hvor innspillene stammet fra. Noen avtale eller forståelse mellom Olsø og Waage om at resten av partigruppen skulle holdes uvitende om kommunikasjonen dem imellom, kan ikke bevises.» Den grundige undersøkelsen viser med andre ord at det ikke var noe forsøk på hemmelighold fra noen av oss.

- Skulle spurt Olsø

Audun Otterstad og Marek Jasinski har ikke svart på Adresseavisens konkrete spørsmål. Begge har opplyst at de ikke visste om hvilke konkrete interesser Olsø hadde. Jasinski mener Olsø burde fortalt om det, og han tar selvkritikk for at han ikke selv spurte om dette. Jasinski viser også til at Ap fikk flertall for lobbyregister, og det som ifølge Jasinski i praksis er et lobbyforbud for politikere.