NTNU har ikke fått minst penger blant universitetene, men fordelt på antall studenter kommer NTNU på sisteplass.

NTNU har store og kostbare byggeplaner. Men hvor mye har NTNU fått fra før sammenlignet med de andre universitetene? Vi har sett på gjennomførte og vedtatte nye prosjekter over 100 millioner kroner i regi av Statsbygg siden 2000: Universitetet i Oslo ligger på topp i kroner og øre, med 9,5 milliarder. Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet på Ås (NMBU) kommer på andreplass med 8,3 milliarder kroner, NTNU med 3,6 milliarder, Universitetet i Tromsø 3,4 milliarder og Universitetet i Bergen 2,9 milliarder.

Ås på topp

Regnet per student er NMBU i en særklasse. Staten har brukt 1,6 millioner kroner per student på ny campus i Ås siden 2000. Ved Universitetet i Oslo tilsvarer tildelingene i samme periode 340 000 kroner per student, når det kommende Livsvitenskapsbygget er inkludert.

Studentene i Tromsø har også fått en bra slump, 270 000 kroner per student. Ved Universitetet i Bergen er tallet 180 000 kroner per student og ved NTNU 150 000 kroner. Da er det ikke tatt med at NTNUs studenttall økte med over 60 prosent etter fusjonen med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund i 2016.

Norge største og dyreste i Oslo

Byggekostnadene har økt kolossalt på 2000-tallet. Bygg som er reist de siste årene slår kraftig ut når man skal sammenligne universitetsbygg. Universitetet i Oslo fikk på statsbudsjettet for 2018 oppstartspenger for Livsvitenskapsbygget, som blir Norges største universitetsbygg.

Bygget skal stå ferdig i 2023–2024 og prislappen er beregnet til 5,7 milliarder kroner, pluss 1,1 milliarder i utstyr. Bygget skal huse 1000 ansatte og 1600 studenter. Til sammenligning kostet Realfagbygget ved NTNU, som er nesten like stort, «bare» 1,2 milliarder i 2000.

NTNUs nye gigantprosjekt

Solberg-regjeringen har bestemt at Dragvoll med 9000 studenter og 900 ansatte skal fraflyttes og samles nær Gløshaugen. Kostnadene ligger i området åtte-ti milliarder kroner, avhengig av hvor mye regjeringen ønsker å bygge. Hvis myndighetene beslutter denne utbyggingen, vil NTNU klatre til topps blant universitetene i totale tildelinger til byggeprosjekter.

Fordelt på antall studenter i Trondheim i dag vil NTNU da ligge på 340 000- 400 000 byggekroner per student i tidsrommet 2000-2025, på nivå med eller noe over Universitetet i Oslo - hvis NTNU får tilslag på alle sine prioriterte prosjekter.

Milliarder til medisin

De to store prosjektene ved NTNU som har fått milliardbeløp siden 2000 er Realfagbygget og NTNUs andel i byggingen av St. Olavs hospital, som kostet 2,1 milliarder. Det tredje prosjektet som har motatt over 100 statlige millioner er laboratoriene for fangst og lagring av CO₂ til 270 millioner.

Inntektsmuligheter

Staten kan pynte på regnestykket for ny campus i Trondheim ved å selge universitetsanlegget på Dragvoll og de store arealene som staten eier i området. Det er anslått at dette kan dreie seg om tre milliarder kroner. I så fall vil campusutbyggingen i Trondheim være sammenlignbar med kostnaden for det nye Livsvitenskapsbygget i Oslo.

Størst uten Gjøvik og Ålesund

Etter NTNU-fusjonen med de tre høyskolene er NTNU over 40 prosent større enn Universitetet i Oslo. Ser man bort fra NTNU-studentene i Ålesund og Gjøvik og bare regner dem som befinner seg i Trondheim, er NTNU fortsatt 20 prosent større enn UiO.

(Kostnadstall for hvert prosjekt er skaffet til veie av Statsbygg).

foto
Regjeringen har bestemt en stor campusutbygging ved NTNU, men hvor og hvor stort er ennå ikke klart. Foto: Koht arkitekter
foto
Famasi, kjemi og deler av medisinmiljøet ved Universitetet i Oslo skal inn i Livsvitenskapsbygget.