Det sier hemneordfører Odd Jarle Svanem (Sp). Han er en av flere ordførere som nå gir sykehusdirektør Nils Kvernmo positive tilbakemeldinger på de fremtidige planene for Orkdal sjukehus.

LES SAKEN: Vil sende pasienter mellom Orkdal og Trondheim

Til gjengjeld får Kvernmo motbør blant sine egne:

- Dette ødelegger for mulighetene for å drive et effektivt sykehus, sier Tore Jyssum, stedlig tillitsvalgt for overlegene ved Orkdal sjukehus.

Planlagt aktivitet

Kvernmo ser for seg at Orkdal i større grad blir et sykehus med planlagt aktivitet og i mindre grad vil yte øyeblikkelig hjelp til nærområdet. Sykehusdirektøren ønsker økt planlagt kirurgi og økt poliklinisk virksomhet ved Orkdal, men vil samtidig kutte alle akuttoperasjoner etter klokken 20 og i helgene. På sikt vil det også bli færre senger og færre ansatte ved sykehuset. Akuttfunksjonen skal opprettholdes ved å slå sammen legevakta og akuttmottaket, men flere må være forberedt på at de må til Trondheim.

foto
Odd Jarle Svanem, ordfører i Hemne kommune. Foto: Camilla Kilnes

- Det er urealistisk å forlange at Orkdal skal bestå som et fullverdig sykehus på alle områder. Men det er viktig at sykehuset har fagområder de er gode på, sier Svanem.

- Berget livet mitt

foto
Ole L. Haugen, ordfører Hitra kommune.

- For meg virker dette fornuftig. En del er urolig for akuttfunksjonen som det har vært snakk om nå. Men så lenge vi har hatt en akuttfunksjon som har vært bekledd med turnusleger, så kan en spørre hva som er navnet og hva som er gavnet. Når det handler om liv eller død er det åpenbart en fordel at en havner der hvor kapasiteten og kompetansen er best, nemlig ved St. Olav. Det har jeg selv erfart, sier hitraordfører Ole L. Haugen (Ap). For snart fire år siden var han involvert i en alvorlig trafikkulykke, og ble fraktet i helikopter inn til Trondheim.

- Det berget livet mitt, sier han.

LES SAKEN: Hitraordfører alvorlig skadd i ulykke i Snillfjord

foto
Are Hilstad, ordfører i Meldal kommune.

Ordfører Are Hilstad (Ap) tror innbyggerne i Meldal vil synes det er kurant å bli fraktet inn til Trondheim, hvis de vet at de får god hjelp der. Han sier det viktigste blir å sikre innbyggerne god helsehjelp, og samtidig bevare arbeidsplassene ved sykehuset. Det er også orkdalsordfører Oddbjørn Bang (Sp) opptatt av. Derfor har formannskapet i Orkdal gjort det klart overfor sykehusdirektøren at de ikke aksepterer at Orkdal skal kutte operasjoner på kveld og helg.

- Hvis vi får beholde det tilbudet, så mener vi forslaget fra sykehusdirektøren er bra, sier Bang.

foto
Oddbjørn Bang, ordfører i Orkdal kommune.

Les også: Hver meter av Orkdal sjukehus dekket av mennesker

Dårligere tilbud

Blant de ansatte ved Orkdal sjukehus er flere svært kritiske til at operasjonsstuene kan bli stengt på kveld og i helg. Tillitsvalgt for overlegene, Tore Jyssum, sier at kveldsoperasjoner har gitt sykehuset en buffer som har gjort at de har kunnet operere både akutte hoftebrudd og akutte gallepasienter raskt, uten at dette har ført til noen forsinkelser i planlagte operasjoner. Ifølge Jyssum tar Orkdal unna nærmere 900 slike akuttoperasjoner i året.

Jyssum påpeker også at når det ikke lenger vil være legespesialister på vakt på kveld og natt, så vil det ramme legevakttilbudet til befolkningen.

- Dette vil føre til at kompetansen i akuttmottaket vil bli dårligere, fordi legen som er på vakt, ikke vil ha andre leger å rådføre seg med. Slik vi ser det, vil ikke legevakttilbudet bli bedre med dette, det blir dårligere, sier Jyssum som mener sykehusdirektøren også har en stor jobb å gjøre før akutt-tilbudet i Orkdal kan reduseres.

- Først må tilbudet i Trondheim bygges opp. Dette tilsvarer drift av en operasjonsstue, sier Jyssum.