Det ble ingen avklaring på det forberedende rettsmøtet mellom partene i Sør-Trøndelag tingrett mandag.

Men til Adresseavisen sier advokat Bjørn M. Brauti i advokatfirmaet Nidaros DA, som representerer Malvik kommune, at han har tanker om hva som er riktig erstatningsbeløp. Og det vil han med det første meddele advokat Christian Lundin i advokatfirmaet Ness Lundin DA.

Lundin er prosessfullmektig for Sommer Hoel (26). På vegne av klienten krever Lundin Malvik kommune for 10 millioner kroner i erstatning. Beløpet inkluderer barneerstatningen på 1,6 millioner kroner (menerstatning og inntektstap).

På tide med et tilbud

- Det skjedde ikke noe spesielt på det forberedende rettsmøtet. Advokat Brauti har flere ganger i det offentlige rom uttalt at Malvik kommune vil fremsette et tilbud, men noe slikt tilbud kom heller ikke mandag. Nå er det på tide at tilbudet snart kommer, sier Lundin.

- Hvordan tar klienten det å måtte vente i det uvisse på en avklaring?

- Hun er svært syk, og for henne er dette en betydelig tilleggsbelastning.

- Tror du dere blir enige slik at en rettssak om erstatningsbeløpet kan unngås?

- Det er lov å håpe. På møtet antydet advokat Brauti at han vil komme med et tilbud vi kan forhandle om i løpet av denne uken. Men det har han sagt før, uten at vi har hørt noe mer.

Et omfattende krav

Kravet på 10 millioner fra advokat Lundin omhandler menerstatning, påført inntektstap, fremtidig inntektstap, pensjonstap, manglende hjemmearbeidsevne, påførte utgifter, fremtidige utgifter, tilpasning av bolig og skatteulempe.

I prosesskriftet til tingretten går det frem at 4,25 millioner kroner i kravet omhandler fremtidig inntektstap. Fremtidige utgifter og skatteulempe utgjør henholdsvis 1,6 og 1,25 millioner kroner.

Det foreligger en rettskraftig dom fra Sør-Trøndelag tingrett om at 26-åringen på ungdomsskolen ble utsatt for trakassering, dytting, utfrysing og grove nedsettende kommentarer. Malvik kommune var innstilt på å anke til lagmannsretten, men på nyåret snudde formannskapet og trakk anken.

Ikke lyktes å få kontakt

Overfor Adresseavisen fastholder Brauti at han i løpet av uken håper å komme i forhandlinger med Line Sommer Hoel og advokat Lundin. – Jeg har forsøkt å komme i kontakt med Lundin, men ferieavvikling og rettssaker har gjort at det så langt er blitt med forsøkene.

- Hvor mye vil Malvik kommune tilby Line Sommer Hoel ut over beløpet på 1,6 millioner kroner, som allerede er utbetalt?

- Jeg har et beløp som er klarert med Malvik kommune. Beløpet er basert på noen forutsetninger, og det må jeg diskutere nærmere med advokat Lundin.

- Lundin krever 8,4 millioner kroner når 1,6 millioner er trukket fra. Er kommunens nye tilbud så vidt høyt at det nærmer seg Lundins krav?

-Det kan jeg ikke kommentere. Malvik kommune har klare tanker om hva som er riktig beløp. Beløpet er en forutsetning for en videre diskusjon. Mot slutten av uken håper jeg på en avklaring.

Diskuterte fremdrift

- Er målet å unngå rettssak, som er berammet 22. november?

- Det har det vært hele tiden. Men først må vi komme i gang med forhandlinger.

- Ble ikke beløpets størrelse diskutert på det forberedende rettsmøtet?

- Nei, vi diskuterte tidsfrister og videre fremdrift, sier advokat Bjørn M. Brauti.

foto
Kommer nå: - Malvik kommune har klare tanker om hva som er riktig beløp. Beløpet er en forutsetning for en videre diskusjon, sier advokat Bjørn M. Brauti. Foto: Kjell A. Olsen, Adresseavisen