Ørlandsordfører Tom Myrvold (H) er bekymret for at det nå fester seg et inntrykk av at Stortinget må bruke tvang for å slå sammen Ørland med andre kommuner. Tirsdag fikk Ørland klar beskjed fra kommunestyret i Bjugn som holder fast ved forhandlingene om sammenslåing med Åfjord. Et overveldende flertall av politikerne i Bjugn vedtok tirsdag at det ikke blir aktuelt å gå inn i en ny dialog med Ørland kommune, skriver Fosna-Folket. Dermed står Ørland alene og har ingen å slå seg sammen med.

Greier seg alene

- Ørland greier seg godt alene, men vi vil få mer igjen ved å slå oss sammen med Bjugn, sier Myrvold.

- Vi har 5200 innbyggere, noe som er normal kommunestørrelse, vi er i stor vekst og vi greier å håndtere utviklingen av kampflybasen alene. Det er mange mindre kommuner som burde bli utsatt for tvang før oss, sier Myrvold.

Men Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mener at Ørland ikke kan bli stående alene. Dermed øker risikoen for at Stortinget med tvang slår sammen Ørland og andre kommuner på Fosen. Høyreordføreren i Ørland frykter at de som skal bestemme, ser seg blind på at Ørland må slå seg sammen med andre – enten det skjer frivillig eller med tvang.

Hva kan du egentlig om kommunesammenslåing i Trøndelag? Test kunnskapene dine her .

Stortinget må gripe inn

- Jeg forventer at all bruk av statlig tvang skjer på et faglig grunnlag. Det betyr at jeg mener at Stortinget må bruke tvang på tvers av det kommunene selv har kommet fram til.

Tom Myrvold mener de sentrale myndighetene med regjering og storting nå må gripe inn for å få de lokale samtalene på rett kjør.

- Jeg ville gjerne hatt tydelige signaler fra regjering og storting dersom det er aktuelt å bruke tvang på Fosen. Da kunne vi unngått lange og unødvendige lokale prosesser som uansett ikke vil føre fram.

Vil ha frivillighet

Men slike signaler kommer han ikke til å få. Stortingsrepresentant Frank Jenssen er Høyres talsmann for kommunereformen. Han vil absolutt ikke blande seg opp i de lokale prosessene. Målet til stortingsflertallet er fortsatt at flest mulig skal bli enige lokalt og at Stortinget bare unntaksvis skal overstyre de lokale politikerne. Det lengste han strekker seg til å si er:

- Det er åpenbart at det trengs en opprydding i kommunestrukturen på Fosen. Mitt håp er at lokalpolitikerne finner en løsning. De må gjøre den krevende jobben med å bli enige.

Her kan du lese mer om kommunereformen.

Bare Bjugn for Ørland

For Ørlands del er situasjonen nå slik at de enten fortsetter alene, blir tvangssammenslått eller Bjugn skifter syn en gang til.

- Bjugn er den eneste sannsynlige partneren for Ørland, sier ordfører Tom Myrvold (H) i Ørland. Han har ikke fått rådført seg med formannskap eller kommunestyre etter at Bjugn snudde ryggen til Ørland tirsdag. Nå skal han bruke jula til å reflektere over situasjonen. Tom Myrvold er overbevist om at Ørland kan greie seg alene, men mener Bjugn og Ørland kan få mer til sammen enn hver for seg.

I Bjugn derimot mener kommunestyret at en sammenslåing med Åfjord vil være best. Det vil gi innbyggerne bedre kommunale tjenester og gir et rikere utviklingsbilde, slik ordfører Ogne Undertun tolker kommunestyreflertallet.

Men det er ingen grunn til å tro at kommunesammenslåingseventyret er over for Ørland. Mye kan ennå skje:

  • Bjugn lager en innbyggerundersøkelse. Resultatet av den kan bli at innbyggerne ønsker seg til Ørland.

  • Bjugn avventer Åfjords behandling av spørsmålet om sammenslåing. Det skjer i kommunestyret 31. januar som er absolutt siste frist fra Fylkesmannen om å komme fram til frivillige løsninger.

  • Åfjord kan velge å slå seg sammen med Bjugn, Roan eller begge. Problemet da blir at kommunestyret i Roan har sagt nei til sammenslåing med Bjugn.

  • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag skriver i sin tilråding at Ørland ikke kan bli stående alene og title>vurderer å foreslå Fosen som én kommune allerede fra 2020 fordi de frivillige løsningene sitter så lang inne.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Hvordan klarte dere å stelle dere slik?

Uklokt med Fosen kommune i 2020

- Min mening er at det vil være uklokt å foreslå Fosen som én kommune allerede fra 2020, sier Tom Myrvold i Ørland.

- Det vil bli for krevende tidsmessig, særlig for Rissa og Leksvik som allerede har bestemt seg for å slå seg sammen fra 1. januar 2018. Derimot støtter jeg et forslag om å samle Fosen til én kommune fra tidligst 2025.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommer med sin innstilling i vår før Stortinget skal vedta den nye kommunestrukturen før sommerferien i 2017.

foto
Stortingsrepresentant Frank Jenssen (H) håper fremdeles at kommunene blir enige og vil bare bruke tvang unntaksvis. Foto: Espen Bakken