Bakgrunnen for gjennomkjøringsforbudet for biltrafikk fra neste år, er å høste erfaring om hvordan trafikkstrømmene fordeler seg når enkelte gater og strekninger i Midtbyen blir helt eller delvis stengt for biltrafikk, før metrobussen kommer i august 2019.

Stengningen av den sentrale sentrumsgaten for gjennomgangstrafikk med bil, er også ett av flere grep byutviklingskomiteen foreslår for å sikre nullvekst i biltrafikken og oppnå forpliktelsene i bymiljøavtalen med staten.

Bare busser og sykler i kjørefeltene

I de fire kjørefeltene i Olav Tryggvasons gate passerer det personbiler, busser, varebiler og andre kjøretøyer i en jevn strøm. Hvis prøveplanen blir vedtatt, forsvinner alle bilene fra neste år og det blir bare busser og sykler som deler på kjørefeltene.

På fortauet utenfor Livid Jeans i nummer 19 er det en jevn strøm av fotgjengere. Også enkelte syklister passerer forbi.

Innehaver Jens Olav Dankersen, som har drevet butikk i lokalene i tre år, sjekker utstillingen i butikkvinduene. – Markedsføringen av produktene våre i butikkvinduene er enormt viktig. Et stort antall busspassasjerer titter på vindusutstillingen hver dag når de passerer. Derfor sørger vi for å skifte utstilling hyppig, kanskje så ofte som en gang i uka. Ser forbipasserende noe de liker, kommer de til slutt innom for en titt, forklarer Dankersen.

ADRESSEAVISEN MENER: Privatbilene må vike når bussene skal frem

- Liker forslaget om bilfri gate

I likhet med andre har han fått med seg nyheten om at gata kan bli bilfri fra neste år. – Jeg liker forslaget. Jeg tror hele gata vil få et løft og bli mer levende dersom den blir omgjort til miljøgate. Dette vil bli kjempebra for handelen, sier Dankersen, som i utgangspunktet har en «positiv innstilling» til bilfri gate forbi butikken sin.

Den positive innstillingen er imidlertid basert på en viktig forutsetning. – Trafikken ellers i Midtbyen må gli smidig etter omleggingen. Hvis det blir trafikkork i Fjordgata og generelt vanskeligere å ta seg fram med bil i sentrum, kan det føre til færre kunder. Fokus på et levende sentrum og miljøtiltak forutsetter en god dynamikk mellom kollektivtrafikk og biltrafikk, sier Dankersen.

Hovedfartsåre for to metrobusslinjer

Fra 2019 blir Olav Tryggvasons gate hovedfartsåre for to av tre metrobusslinjer.

Både M1 Kattem–Heimdal–sentrum–Ranheim og M2 Kattem–Saupstad–sentrum–Lade–Skovgård skal kjøre langs hele eller deler av gata.

Når dagens bussholdeplasser i Munkegata blir nedlagt fra august 2019, er det bare i Prinsenkrysset og i Olav Tryggvasons gate at det blir stasjoner for metrobussen i de sentrale delene av sentrum.

Kommentar: Sentrum stenges for privatbiler og jeg får klump i magen

Vil ha midlertidige holdeplasser

Kontaktutvalget i Miljøpakken skal fredag behandle en forespørsel fra Metrobussprosjektet om å utarbeide en plan om midlertidige holdeplasser i Olav Tryggvasons gate fra 2019.

- I de opprinnelige planene er metrobusstiltak i Olav Tryggvasons gate en del av byggeprosjektene i fase 2, fra 2019 til 2023. Fordi holdeplassene i Munkegata legges ned når metrobussen kommer, er det imidlertid behov for nye stasjoner i sentrum allerede fra august 2019. Stasjonene i Prinsenkrysset og i Olav Tryggvasons gate blir de to eneste stoppestedene for metrobussen sentralt i sentrum. Det betyr at det må bygges en stasjon på hver side av Olav Tryggvasons gate, trolig nær krysset Søndre gate–Olav Tryggvasons gate, på vestsiden, forteller leder Kai Arne Riersen i Metrobussprosjektet.

Byggingen av de to stoppestedene, betyr at de nåværende holdeplassene i Olav Tryggvasons gate og Søndre gate blir lagt ned.

Debatt: Feil at folk på søndagstur må betale for dårlig organisering av trafikken i Bymarka

60 meter lang plattform for metrobuss

- Vi vil forslå at det bygges en stasjon med en 60 meter lang plattform på begge sider av gaten. Fordi antall stoppesteder for metrobussen i sentrum blir begrenset til to steder og det vil være hyppige avganger, vil det bli tett trafikk på stasjonene i Olav Tryggvasons gate store deler av dagen. Det er derfor ønskelig å utvide bredden på fortauet noe for å sikre at det vil være mulig for fotgjengere uten vansker å passere plattformene, sier Riersen.

En av butikkene i gata som trolig vil få en metrobusstasjon rett utenfor, er klesbutikken Nü Norge i nummer 16. Innehaver Hanne-Mette Olafson liker tanken på større trafikk av busspassasjerer på plattformen like ved inngangsdøra. Like begeistret er hun ikke for planen om å stenge hele gata for biltrafikk. Hun frykter det vil ramme omsetningen i sentrum.

Kommentar: Bergen har skjønt hvordan byer bør bygges

- Bilfri gate ikke gjennomførbart

- Dette er ikke gjennomførbart. Allerede i dag er det ikke tilstrekkelig med parkeringsplasser i Midtbyen. Hvordan skal det da gå hvis enda flere plasser forsvinner? De fleste av våre kunder bruker bil til sentrum. Jeg har selv faste kunder som lar ektefellen vente i bilen mens de gjør innkjøp fordi de ikke finner et sted å parkere i nærheten.

Andre kunder skriver på Facebook-siden vår at de har gitt opp å besøke oss på grunn av parkeringssituasjonen og handler i nettbutikken vår i stedet. Skal politikerne vedta denne planen, må de samtidig sørge for flere p-plasser i sentrum.

De folkevalgte må se behovet for å trekke flere folk til Midtbyen og ikke bare legge forholdene til rette for kjøpesentrene. Det er trist at det hele tiden skal tilrettelegges for miljøet uten at det blir tatt hensyn til de som driver butikker.

- Forslaget om redusere gjennomgangstrafikken med bil virker så sammensatt at det er vanskelig å si et klart ja eller et klart nei. Jeg føler at all informasjonen om forslaget ikke har kommet tydelig nok fram, sier Olafson.

Adresseavisen mener: Trondheim trenger flere suksesser på to hjul

Kronikk: Trøndelagstunnelen knytter sammen det nye fylket

foto
I dag har Olav Tryggvasons fire kjørefelt med to felt i hver retning. Langs enkelte strekninger er det kollektivfelt. Foto: Vegard Eggen
foto
Positiv: Innehaver Jens Olav Dankersen hos Livid Jeans er positiv til bilfritt miljø i Olav Tryggvasons gate. - Jeg tror hele gata vil få et løft og bli mer levende dersom den blir omgjort til miljøgate, sier Dankersen. Foto: Marthe Hårstad
foto
Innehaver Hanne Mette Olafson av Nü Norge er skeptisk til planene. - Det er trist at det hele tiden skal tilrettelegges for miljøet uten at det blir tatt hensyn til de som driver butikker, sier Olafson. Foto: Marthe Hårstad