Holtålen: Gårdsplassen er måkt fri for snø, en adventsstjerne lyser i et av vinduene og det durer i varmepumpene. Men ikke et menneske er å se i Løvåsen leir en av de siste vindfulle desemberdagene.

De ansatte ved det nyetablerte transittmottaket har tatt julefri i påvente av at beboere skal flytte inn.

- Dette er absolutt ikke normalt. I de mottakene vi har åpnet i høst, har alle plassene blitt tatt i bruk med én gang. At det ikke har kommet noen, er derfor uvanlig, sier Hallstein Saunes, daglig leder i Link, selskapet som er driftsoperatør ved mottaket i Haltdalen.

2,5 millioner

Nå betaler UDI 398 kroner for hver av de 200 tomme plassene i mottaket, noe som innebærer en døgnpris på nærmere 80 000 kroner. Så langt har mottaket kostet UDI nærmere 2,5 millioner kroner, uten at plassene er blitt benyttet.

- Da avtalen ble forhandlet frem, var situasjonen en helt annen enn den er nå. Da kom det veldig mange asylsøkere til Norge, og det var viktig å få på plass mottak. Så snudde situasjonen veldig brått. Situasjonen har vært lite forutsigbar, sier Tove Cecilie Fasting, kommunikasjonsrådgiver i UDI Midt-Norge.

Hun påpeker at UDI har behov for plasser i beredskap, og er klar på at transittmottaket skal fylles opp.

Enslige og familier

- Det er billigere å ha noen plasser tomme i perioder, enn at vi ikke har en beredskap, og må benytte hotell til innkvartering. I de ordinære mottakene skal det være et belegg på minimum 85 prosent. Det betyr at det ikke er mange ledige plasser i ordinære mottak, påpeker Fasting.

- Når vil det komme beboere til Haltdalen?

- Det vet vi ikke. Dette er noe som fortløpende blir vurdert av logistikkavdelingen i UDI. Men mottaket kommer til å bli tatt i bruk. Det er meningen at både enslige voksne og familier skal komme dit, sier Fasting.

Det er Link som i henhold til avtalen med UDI mottar driftsstøtten for mottaket.

- Vi har en avtale med UDI som løper fra 1. desember. Den er knyttet til leieavtalen med huseier, lønn til ansatte, drift og kostpenger, sier Saunes som medgir at de ikke har noen kostpenger så lenge det ikke bor folk der.

- Men ansatte er på jobb, og vi er forberedt på å ta imot beboere på kort varsel, sier Saunes.

- Krevende

Det var i slutten av oktober, mens flyktningstrømmen til Europa var på det mest intense, at innbyggerne i Holtålen skjønte at dette ville påvirke livet i fjellkommunen. Først kom nyheten om at det skulle etableres et transittmottak for 200 asylsøkere i bygda Haltdalen som har rundt 500 innbyggere. Få dager senere ble det kjent at det også ville bli etablert et asylmottak for 40 mindreårige enslige asylsøkere i Bjørgåsen i Ålen.

Foreløpig har kommunen bare bosatt 14 flyktninger som bor rundt omkring i kommunen.

- Vi velger å se det positive i at det går litt tid. Det betyr at vi får mer tid til å rigge oss til. Men samtidig må det være krevende for dem som jobber på mottaket, når de ikke vet når beboerne kommer. Jeg håper at flyktningene snart flytter inn, slik at de som jobber der, får holde på med noe som er litt mer meningsfylt, sier Jan Håvard Refsethås, ordfører i Holtålen kommune.

Kommunen har ansatt helsesøster, lege og flyktningkonsulent som skal jobbe opp mot asylsøkere i mottakene og flyktninger som blir bosatt i kommunen. Som vertskommune mottar kommunen rundt to millioner kroner i året i statlige overføringer, og pengene rullet inn allerede fra 1. desember.

- De to mottakene gir 40–50 nye arbeidsplasser i kommunen. Det er mange arbeidsplasser i en liten kommune, og betyr mye. Vi ser allerede nå at det er mindre ledige hus her, sier Refsethås.

Første oppholdssted

Transittmottaket i Haltdalen skal i første omgang driftes i seks måneder, men med mulighet for forlengelse ytterligere seks måneder. Mottaket skal fungere som det første oppholdsstedet for personer som søker asyl i Norge, inntil de får gjennomført asylintervju med UDI.

Allerede 1. desember var første arbeidsdag for de rundt 30 ansatte som nå deler på i alt 22 årsverk.

- For oss har det vært veldig greit at vi har hatt litt tid til oppstart. Det er mye å sette seg inn i, og det er mye å forberede. Det er alltids noe å gjøre, sier Kristin Skanke, daglig leder ved transittmottaket.

Hun ser likevel frem til at de skal få beboere på mottaket.

- Vi er klare til å ta imot dem, sier hun.

Den gamle HV-leiren som skal bli transittmottak består av flere teglsteinshus hvor det både er soverom og fellesrom. Inne i yttergangene er husregler både på engelsk og arabisk nålet fast til korktavla, det samme er reglene for besøk og bruk av vaskemaskinen. Tre dager i uka er det lovnader om at det skal være lege til stede.

Mottaket ligger inne i furuskogen, et par kilometers bratt gange fra riksveien. Ordfører Refsethås bor selv i nærheten av mottaket. Han ser frem til at det blir aktivitet i den gamle HV-leiren, men er samtidig klar over at innbyggerne er delt i synet på at det kan komme 240 asylsøkere til kommunen.

- Det er ikke til å legge skjul på at det fortsatt er mange som er veldig skeptiske, sier Refsethås.

foto
Til fjells: Et par kilometer fra riksvei 30 i Haltdalen ligger det nye transittmottaket. Foto: Mariann Dybdahl
foto
Rundt 30 ansatte har siden 1. desember jobbet ved transittmottaket i Haltdalen. Foto: Mariann Dybdahl
foto
Regler: Husreglene er på plass, både på arabisk og engelsk. Foto: Mariann Dybdahl
foto
Foto: Mariann Dybdahl